Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903

Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000
zöldszám: +36 (80) 98 98 98

E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu

Ügyfélszolgálat
nyitvatartási idő:

Hétfő: 9-15
Kedd: 9-13
Szerda: 9-15

Csütörtök: 9-13
Péntek: 9-12

A BKIK KERÜLETI SZOLGÁLTATÓ IRODÁI

OKMÁNYHITELESÍTŐ IRODA

 

Közérdekű telefonszámok
Központi szám: 488-2000
Telefonközpont: 488-2000/2403
Porta, őrszolgálat: 2401, 2520
Büfé: 488-2054

 

  E-mail Telefonszám/mellék
Elnöki Szervezet
Szatmáry Kristóf, elnök
488-2100
Dr. Kiss Zoltán, általános alelnök
488-2114
Dr. Vadász György, általános alelnök
488-2159
Tóth Imre, tiszteletbeli elnök
488-2102
Petykó Zoltán, tiszteletbeli elnök
488-2101
Koji László, tiszteletbeli elnök   488-2101
Szatmáry-Jähl Angéla, kollégiumi elnök,
kereskedelmi tagozati elnök
angela@bkik.hu 488-2141
                  
Főtitkári Szervezet
Kiss Ervin, főtitkár
488-2110 
Dr. Nagyiványi Szabolcs, főtitkár-helyettes  nagyivanyi.szabolcs@bkik.hu 488-2000/2511
 
Szervezeti Koordinációs Osztály
Szilágyi Zsuzsanna, osztályvezető szilagyi.zsuzsanna@bkik.hu 488-2101
     
Központi Titkárság    
Buzai Beáta, titkárságvezető buzai.beata@bkik.hu 488-2100
Dr. Herbszt Enikő, titkársági munkatárs herbszt.eniko@bkik.hu 488-2032
Kovalik Katalin, titkárnő  kovalik.katalin@bkik.hu 488-2184
     
Marketing, PR és Kommunikációs Iroda    
Illés Szilvia, kommunikációs referens illes.szilvia@bkik.hu 488-2111
Pákai Petra, marketing és PR referens  pakai.petra@bkik.hu 488-2189
     
Tagozatok    

Badics Bernadette, tagozati titkár

Gazdasági Szolgáltatások Tagozat

badics.bernadette@bkik.hu 488-2158

Gröb Krisztina, osztálytitkár

Gazdasági Szolgáltatások Tagozat

grob.krisztina@bkik.hu 488-2158

 Török Erzsébet, tagozati titkár

Ipari Tagozat

torok.erzsebet@bkik.hu 488-2154 

dr. Bartos Richárd, osztálytitkár

Ipari Tagozat

bartos.richard@bkik.hu 488-2463

dr. Szepesi Valéria, tagozati titkár

Kereskedelmi Tagozat

szepesi.valeria@bkik.hu 488-2045

Kiss Zsuzsanna, tagozati titkár

Kézműipari Tagozat

kiss.zsuzsanna@bkik.hu 488-2129

Tóth Tímea, osztálytitkár

Kézműipari Tagozat

toth.timea@bkik.hu 488-2000/2477
     
Választott Bíróság    
Dr. Lékó László, elnök lekotsa@bkik.hu 488-2103
Dr. Szamosi Anita, irodavezető szanita@bkik.hu 488-2031
Baross Iroda    
Tóth Krisztina, munkatárs toth.kriszta@bkik.hu 488-2000/2489
     
Kerületi Koordinációs Iroda    
Nagy Andrea, irodavezető, kollégiumi titkár
488-2116
Juhász Ildikó, kerületi munkatárs
289-0601
Marschalkó Tamásné, kerületi munkatárs

16ker@bkik.hu

407-5453

Takács Imre, kerületi munkatárs 18ker@bkik.hu 290-2350
Mészáros Gyula, kerületi munkatárs 13ker@bkik.hu 781-4825
     
Nemzetközi Osztály
dr. Littvay-Kovács Áron, osztályvezető kovacs.aron@bkik.hu 488-2165
Lencse Andrea Blanka, nemzetközi referens  lencse.andrea@bkik.hu 488-2123
     
Pénzügyi Osztály, HR
 
Fax: 214-1825
Bódai Lászlóné, pénzügyi vezető 488-2000/2516
Major Zsuzsanna, pénzügyi asszisztens  major.zsuzsanna@bkik.hu 488-2126
Piriné Móré Mariann, pénzügyi előadó more.marianna@bkik.hu 488-2000/2485
Vértes Larissza, pénzügyi előadó  vertes.larissza@bkik.hu 488-2000/2493
Vöő Zsuzsanna, pénztáros  voo.zsuzsanna@bkik.hu 488-2000/2435
Kovács Eszter, pénzügyi munkatárs kovacs.eszter@bkik.hu 488-2000/2034
Kovács Judit, humánpolitikai referens  kovacs.judit@bkik.hu 488-2000/2445
     
Oktatási Osztály
 
 
Elek Csaba, igazgató  elek.csaba@bkik.hu 488-2170
Ambrusz Edina, szintvizsga szervező   ambrusz.edina@bkik.hu 488-2000/2490
Ambrusz Péterné, oktatási ügyintéző  ambrusz.rita@bkik.hu 488-2166

Bagoly-Kun Bernadett, szakképzési előadó (tanulószerződés)

kun.bernadett@bkik.hu

488-2169

Csomor Marina, vizsgaszervező (tanulószerződés)  csomor.marina@bkik.hu 488-2176
Dencsikné Horváth Imelda, oktatás- és vizsgaszervező  dencsikne.imelda@bkik.hu 488-2168
Madarasné Levák Edit, szintvizsga szervező 

madarasne.edit@bkik.hu

488-2036

Mészáros Barbara oktatási ügyintéző (képzőhely ellenőrzés) 

meszaros.barbara@bkik.hu 488-2000/2432
Nyúl Anita pályaorientációs tanácsadó  nyul.anita@bkik.hu 488-2000/2432
Sramkóné Kis Magdolna, BPMFKB koordinátor sramko.magdolna@bkik.hu 488-2074
Szurdoki Mária, oktatási asszisztens  szurdoki.maria@bkik.hu 488-2167
 
 
 
Tagregisztrációs és Szolgáltatási Osztály
Tagregisztrációs és Ügyfélszolgálati Iroda    
Kislaki Judit, irodavezető
488-2000/2510,
06/80-46-46-46
Nagy Ágnes, ügyfélszolgálati előadó 
488-2000/2512
Benczik Tímea, ügyfélszolgálati előadó benczik.timea@bkik.hu

488-2000/2076 

     
Építésügyi Regisztrációs Iroda    
Mészáros Ildikó, ügyfélszolgálati előadó  meszaros.ildiko@bkik.hu 488-2095
Sándor Róbertné, ügyfélszolgálati előadó 
488 2000/2462
     
Informatika és Ellátási Iroda    
Izápi Zoltán, irodavezető izapi.zoltan@bkik.hu 488-2030
Halasi Gábor, anyagbeszerző - ügyintéző  halasi.gabor@bkik.hu 488-2000/2427
Molnár Gyula, számítástechnikus molnar.gyula@bkik.hu 488-2000/2460
Szabó Tamás, programozó  szabo.tamas@bkik.hu 488-2473
Bertus Ádám, informatikus abertus@bkik.hu 488-2000/2525
     
Széchenyi Kártya Iroda    
Piriné Móré Marianna, irodavezető

more.marianna@bkik.hu

488-2000/2485
Hegedüs Edit, ügyintéző  hegedus.edit@bkik.hu 488-2187
ifj. Sebestyén Imre, ügyintéző  sebestyen.imre@bkik.hu 488-2000/2425
     
Okmányhitelesítő Iroda
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 17. II. emelet
okmany@bkik.hu  
Tószeginé Korecz Ilona, irodavezető  toszegi.ilona@bkik.hu 3111-843
Koltai Mária, okmányhitelesítési előadó  koltai.maria@bkik.hu 269-1222
Sirkó Mária, okmányhitelesítési előadó  sirko.maria@bkik.hu 269-1111
     
Szolgáltató Iroda    
Leitner Zoltán, irodavezető leitner.zoltan@bkik.hu   +36 (1) 488 2148
Gábriel Péter, adó- és számviteli tanácsadó, belső ellenőr gabriel.peter@bkik.hu +36 (1) 488 2132
Aradványiné Dedics Adél, pályázati tanácsadó aradvanyine.adel@bkik.hu +36 (1) 488 2070
dr. Szász Emese, jogi tanácsadó szasz.emese@bkik.hu +36 (1) 488 2143
     
Békéltető Testület
Dr. Baranovszky György, elnök   488-2157
Geszler Tiborné, BBT titkár geszler.eva@bkik.hu 488-2131
Fehér Mónika Szilvia, munkatárs  feher.monika@bkik.hu 488-2131

Dr. Kanyó Krisztina Lilla, jogi előadó

kanyo.lilla@bkik.hu 488-2547
Dr. Szentmiklósy Zoltán, jogi előadó  szentmiklosy.zoltan@bkik.hu 488-2519
Dr. Kóródy Dávid, jogi előadó  korody.david@bkik.hu 488-2000/2164
Rózsa Hedvig Mária, adminisztrátor rozsa.hedvig@bkik.hu 488-2000/2125
     
Etikai Bizottság
dr. Farkas Éva, ügyvéd drfe@drfe.hu +36 (1) 261 7845
+36 (30) 299 0431
     
BKIK Szolgáltató Nonprofit Kft.
Kiss Ervin, ügyvezető igazgató  
Nagy Ildikó, asszisztens
488-2052
 
BKIK Oktatási Nonprofit Kft.
Dr. Nagyiványi Szabolcs, igazgató
488-2000/2511
Bagoly Kun Bernadett, szakképzési előadó
488-2169
Petz Gábor, nemzetközi témavezető petz.gabor@bkik.hu 488-2112