A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1997. óta minden évben ellenőrzi - meghatározott szempontok, és országosan egységes kérdőív alapján - azon gazdálkodó szervezeteket, amelyek tanulók gyakorlati képzésével foglalkoznak.

Az adatokat több forrásból nyeri a Kamara. Egyrészt saját nyilvántartásából, azon gazdálkodók adatait ismeri meg, amelyek tanulószerződéses jogviszonyban vannak, míg a szakiskolák által megküldött adatszolgáltatással az együttműködési megállapodás alapján képzést folytató gazdálkodó szervezetek adataihoz jut hozzá.

A gazdálkodó szervezet maga is kérheti a nyilvántartásba vételt egy kérelem benyújtásával, melyben a következő adatoknak kell szerepelnie:

-          gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó neve;
-          a képzés helye(címe);
-          oktatni kívánt szakmák OKJ szerinti megnevezése;
-          kapcsolattartó személy neve, telefonszáma.

Az ellenőrzés szempontjai a következők:

  1. A főtevékenységként oktatással foglalkozó gazdasági társaságok ellenőrzése évente.

  2. Több, mint 100 tanulót foglalkoztató gazdasági társaságok ellenőrzése évente.

  3. Minden gazdálkodó szervezethez el kell jutni 2-3 évente.

Az ellenőrzések bizottságban zajlanak, melynek tagjai a kamarai ellenőr, a szakiskola képviselője, valamint a gazdálkodó szervezet képviselője.

Az országosan egységes kérdőív első részének kérdései a gazdasági társaságra vonatkoznak, a második része a gyakorlati képzőhelyre, a harmadik pedig, a szakma elsajátítására, itt jelennek meg az oktatóra vonatkozó kérdések, de itt ítélik meg a tanulók munkáját is.

Az ellenőrzést megelőzően tájékoztatjuk a vállalkozókat az ellenőrzés tényéről, majd a kamarai ellenőr telefonon egyeztet a vállalkozóval egy, a vállalkozás képviselője számára is megfelelő időpontban történő látogatásról.

A látogatás alkalmával megtekintik a gyakorlati képzőhelyet és kitöltik a kérdőíveket, melyben a vállalkozó is rögzítheti véleményét. A kérdőívről az ellenőrzött másolatot készíthet.

Nyomtatványok

Részletes információért keresse a BKIK Oktatási Osztály munkatársát:

Mészáros Barbara
oktatási ügyintéző
Tel.: +36 (1) 488-2000 (2432 mellék)
E-mail: meszaros.barbara@bkik.hu