Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy

  • a 2014. január 1-jétől érvénybe lépő új, vagy módosítandó autonóm vámfelfüggesztésekre és vámkontingensekre vonatkozó kérelmeket legkésőbb 2013. február 25-ig kell eljuttatni a Vámtarifa Bizottság titkárságára elektronikus formában.
  • 2013. december 31-én lejáró hatályú vámfelfüggesztések meghosszabbítása iránti kérelmeket 2013. március 31-ig kell megküldeni a Vámtarifa Bizottság titkárságára elektronikus formában.
  • lehetőség van a jelenleg érvényes vámfelfüggesztésekkel, illetve vámkontingensekkel szembeni kifogások előterjesztésére is. A kifogásokat az arra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus formában, folyamatosan, de legkésőbb 2011. április 30-ig lehet benyújtani a Vámtarifa Bizottság titkárságára.

A további információkat és a formanyomtatványokat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák a tájékoztatót, amely összefoglalja a kérelmekkel kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket!

A Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai és Világgazdasági Főosztálya keretében működő Vámtarifa Bizottság titkárságának e-mail címe: vtb.hungary@kum.gov.hu, postacíme: 1027 Budapest, Bem rkp. 47.

Feltöltés dátuma: 2013. február 19.