A Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület 2013. március 27-28-án, kétnapos konferenciát szervez "2. CNG és LNG konferencia" címmel, amelyen többek között olyan témák kerülnek napirendre, mint Magyarország kormányzatának intézkedései a tiszta és fenntartható közlekedés terjesztése érdekében, bemutatásra kerülnek a CNG+LNG magyarországi elterjesztésére létrehozott projektek, de lehetőség nyílik a résztvevőknek megismerni mindazokat a technológiákat és eszközöket is, amelyek a gázhajtásra való áttérést teszik lehetővé.

A 2. CNG és LNG KONFERENCIA kétnapos programjából:

  • Részvétel Európa közlekedés és energiapolitiká-jában, NGVA-Europe - az Európai Bio– és Földgáz Jármű Szövetség - brüsszeli lobbi munkája, pro-jektjei és eredményei
  • Magyarország kormányzatának intézkedései a tiszta és fenntartható közlekedés terjesztése ér-dekében
  • CNG + LNG magyarországi elterjesztésére létre-hozott projektek bemutatása
  • Biogáz technikai és gazdasági háttere, élenjáró projektek közlekedési felhasználásra
  • CNG és LNG töltőállomás technológia, szállítás, tárolás és a gazdasági lehetőségek
  • CNG, LNG és LPG közúti járművek, autó bemuta-tók, megtakarítás minden méretben
  • LNG a vizeken, gázhajtás és gázszállítás techno-lógiája
  • Átalakítás gázüzemre, gazdasági megtérülés a CNG, LNG és az LPG üzemanyagoknál
  • Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület szerepe a gázhajtás hazai elterjesztésében

Jelentkezés a CNGkonferencia@gmail.com címen.

További információval készséggel áll rendelkezésre Viszlai Andrea a +36 (70) 380 3491-es telefonszámon.

Feltöltés dátuma: 2013. február 20.