A konferencia előzetes programja:

 
2013. március 7. - Csütörtök
 
8:00 – 9:40 Regisztráció
 
9:40 - 10:00 Megnyitó
         Vörös Csaba – dr. Zsebik Albin
         Szakmai védnökök képviselőjének köszöntője
 
10:00 - 11:40 Az energiahatékonyság ösztönzése itthon és külföldön - plenáris előadások
Dr. Molnár László:- Az európai energiahatékonysági politika újabb fejleményei, eredményei, különös tekintettel az épületenergetikára
Fürjes Balázs: Az államnak megéri az energiahatékonyságot ösztönözni
Zarándy Tamás: Az energiahatékonysági irányelv hazai átültetése és várható eredményei
Dr. Katona Tamás János: Megfontolások és észrevételek a Nemzeti Energiastratégiához
 
11:40 - 12:40 Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjazottak összefoglaló előadásai
Gáspár Attila, programvezető: Új lehetőségek a Virtuális Erőmű Programban. A virtuális Erőmű Program eredményei, a kitüntetett vállalatok bemutatása és köszöntése.
Szigeti László, Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. – Energiahatékony Mentor Vállalat 2013: Energiahatékonysági beruházások- fűtéskorszerűsítés
Szabó Gábor, T-Systems Magyarország Zrt. – Energiahatékony Vállalat 2013: Energiahatékonysági fejlesztések az Adatközpontban
 
12:40 - 14:00 Ebéd
 
14:00 - 16:00 1. szekció - Ipari energetika - energiamenedzsment
levezető elnök: Czinege Zoltán, CEM
1/1 Balázs Tibor: Az energiahatékonyság helye és szerepe az ún. "tudatos növekedési stratégia" kidolgozásában és megvalósításában a kis- és középvállalkozások körében
1/2 Bencsó Csaba: Az AUDI Hungaria Motor Kft. 2012. évi energiahatékonysági projektjei
1/3 Dr. Emhő László CEM: Az energiahatékonyság nemzetközi szabvány-rendszere
1/4 Hamza Attila: Gyakorlati tapasztalatok az energiamenedzsment terén az iparban
1/5 Patonai Ágnes: Tapasztalatok és kihívások az energiahatékonysági rendszer bevezetése kapcsán tanácsadói szempontból
1/6 Dr. Bokányi Ljudmilla - Pintér Ákos- Varga Terézia: Barna szén plazmás elgázosítása nagy hozzáadott értékű termék előállítása céljából.
 
14:00 - 16:00 2. szekció - Klímavédelem – megújuló energiaforrások
levezető elnök: Dr. Kiss István
2/1 Dr. Gács Iván: Széndioxid leválasztás szerepe a jövő villamosenergiatermelésében
2/2 Buzea Klaudia: Az erőművi szén-dioxid leválasztási és tárolási (CCS) technológiák jelenlegi módszerei
2/3 Dr. Gergely Sándor: Új lehetőségek a megújuló kistérségi energiarendszerekben
2/4 Kádár Márton Gábor: Hulladékalapú energiagazdálkodás megvalósítása kisvárosban
2/5 Kéri Zsuzsanna Judit: Megújuló energia előállítás marginális területeken - az M2RES projekt tapasztalatai
2/6 Dr. Steier József: Biomassza termelés új utakon

14:00 - 16:00 3.szekció – BME Kutatóegyetem - Fenntartható energetika szekció
levezető elnök: Dr. Gróf Gyula
3/1 Mika László Tamás: Platform molekulák cukorcirok alapú előállítása
3/2 Cséfalvay Edit: Energiafelhasználás vizsgálata cukorcirok préslé betöményítése esetén.
3/3 Fülöp Zsuzsa: Épületek energetikai hatékonyságát befolyásoló anyagjellemzők összefüggései
3/4 Dr. Gróf Gyula: Hatékonyabb hőszigetelés a hővezetési tényező meghatározásának bizonytalanságának csökkentésével
3/5 Dr. Kajtár László- Szabó János: Levegőkezelő központ nagy hatékonyságú levegő-víz hővisszanyerővel
3/6 Dr. Fazekas András István: Az atomerőművi bővítés klímavédelmi vonatkozásai.
 
15:40 - 16:00 Kávé szünet
 
16:00 - 18:20 4. szekció - Ipari energetika – energiahatékonysági projektek
levezető elnök: Hunyadi Sándor CEM
4/1 Ivanics Péter: 260 millió tonna szén-dioxid kibocsátást takarítottak meg az ABB
hajtásai
4/2 Kürnyek József –Radvány Miklós : Energiatudatos pneumatika: „VESSZEN A VESZTESÉG!”
4/3 Dr. Balikó Sándor CEM - Czinege Zoltán CEM: Energia megtakarítás hűtőgép kondenzációs paramétereinek optimálásával
4/4 Pintácsi Dániel: Gáznitridáló kemencék hulladékhő-hasznosításának vizsgálata
4/5 Takáts Péter: Lemezes hőcserélő ipari alkalmazásának előnyei
4/6 Gunkl Gábor: Hőcserélők optimális felületének/lemezszámának meghatározása
 
16:00 - 18:20 5. szekció - Megújuló energiaforrások
levezető elnök: Herbert Ferenc
5/1 Herbert Ferenc: Napelemek hazai üzemeltetési tapasztalatai
5/2 Papp Szabolcs: Napelemek kisfeszültségű elosztóhálózatra gyakorolt hatásainak vizsgálata
5/3 Lipcsei Gábor: Megújuló támogatási rendszer vizsgálata napelemeken keresztül; német és magyar viszonyok
5/4 Kiss Pál: Szennyvíz hőhasznositás – Épületek fűtési és hűtési igényének ellátása a Thermowatt kft. által fejlesztett
5/5 Zsigmond Vince: A Fővárosi Állat- és Növénykert termál fűtésének első éves tapasztalatai
5/6 Dr. Takács János: Termálvíz hasznosítás tapasztalatai Szlovákiában
5/7 Esztergály Levente: Milyen feltételek mellett érdemes faapríték tüzelésű fűtőművet építeni
 
16:00 - 18:20 6. szekció - Az éghajlatváltozás és a fenntartható energiagazdálkodás társadalmi, gazdasági és települési vetületei
levezető elnök Dr. Pálvölgyi Tamás
6/1 Dr. Janky Béla: Informáltság és lakossági energiahatékonyság
6/2 Dr. Kocsis János Balázs – Ongjerth Richárd: Energiahatékony városfejlesztés helyi szinten - Az EnSURE projekt óbudai tapasztalatai és továbbfejlesztési lehetőségek
6/3 Dr. Orbán Annamária: Participációs érdekcsoport bevonás és energiahatékonyság helyi szinten
6/4 Szkordilisz Flóra – Dr. Pálvölgyi Tamás: Integrált felújítási stratégiák az európai energiahatékonysági direktíva tükrében és települési energiagazdálkodás
6/5 Pomucz Boglárka – Dr. Csete Mária: Karbonlábnyom számítás a turisztikai ágazatban
6/6 Dr. Csete Mária - Dr. Pálvölgyi Tamás: Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
 
18:40 - 19:30 Szünet
 
19:30 - 22:00 Gála vacsora – Főtámogatói pohárköszöntő
Az egyéni díjazottak bemutatása, köszöntése
A 2013. évi díjazottak:
Az év energetikai tanácsadója: Czinege Zoltán
Az év energetikusa/energiamenedzsere: Gurka Szilárd
Az év fiatal energetikai szakértője: Kazinczy Gyöngyvér
 

 

2013. március 8. – PÉNTEK
 
8:30 - 10:30 7. szekció – Ipari energetika – költség csökkentési lehetőségek
levezető elnök Kováts-Megyesi Balázs
7/1 Buday Ágota: Energia- és költségcsökkentési lehetőségek egy járműtelepen
7/2 Bacsó László: Tapasztalatok egy energiahatékonyság növelését célzó projekt buktatóiról
7/3 Störk Imre: Szintetikus gáz alkalmazásának engedélyezési eljárása ipari, mezőgazdasági gázfelhasználó berendezéseknél
7/4 Dr. Szunyog István – Horánszky Beáta: Földgáz helyettesítése alternatív gázforrással
7/5 Gurka Szilárd: Csúcsletörésre törve a Rákoskeresztúri Fűtőműben, avagy a szintetikus gáztüzeléshez vezető út tapasztalatai
7/6 Kováts-Megyesi Balázs: Szénhidrogén-veszteség feldolgozása COMOS szoftverrel
 
8:30 - 10:30 8. szekció – Környezetvédelem -– segítője, vagy gátja a megújuló energiaforrásokhasznosításának
levezető elnök Dr. Gács Iván
8/1 Dr. Gács Iván: A megújuló energiaforrások a cselekvési tervben
8/2 Hunyadi Sándor CEM: Szélmalom harc-e a szélenergia hasznosítása?
8/3 Dr. Szeredi István: A vízenergia hasznosítás ösztönzői és korlátjai
8/4 Szita Gábor: A termálvíz visszasajtolás a valóságban (haszna és kára)
8/5 Dr. Mannheim Viktória: Hulladékkezelési eljárások környezetterhelési és energiahatékonysági vizsgálata
8/6 Dr. Kovács Pál József: Az ipari energiafogyasztók energiagazdálkodási dilemmái
 
10:30 - 10:50 Kávé szünet
 
10:50 - 12:50 Az energiahatékonyság növelésének ösztönzői és korlátai – jogalkotói/döntéshozói, ill. végrehajtói/megvalósítói feladatok - pódium vita
 
A pódium vita témakörei:
1. A II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben feltárt problémák kiküszöbölésére kidolgozott akcióterv és eredményei.
2. A lakossági és közintézményi energiafelhasználás csökkentési lehetőségei, a hozott intézkedések sikerei, kudarcai.
3. Az ipar, termelőágazatok energiahatékonyság növelésének ösztönzői, a nagy és kis vállalatok tapasztalatai.
4. A megújuló energiaforrások alkalmazásának környezetvédelmi ellentmondásai.
 
A vita résztvevői a következők szerint felkérés alatt:
1. A parlamenti pártok energetikai szakpolitikusai/szakértői
2. A gazdaságkutatók képviselője
3. A nagy és kisvállalatok képviselője
4. Energiahatékonysági intézkedést finanszírozó és megvalósító képviselője
 
Vitavezető: Dr. Zsebik Albin CEM
 
12:50 - 14:00 Záró ünnepség és ebéd
 
További információ és jelentkezés a klenen.org honlapon.
 
Feltöltés dátuma: 2013. március 4.