Tagcsoportok

Az Elnökség - jelen Alapszabályban szabályozott módon - kerületi tagcsoport elnevezéssel, meghatározott illetékességi területtel a Gktv.5.§-ában körülírt helyi szervezeti egység létrejöttét állapítja meg. Az illetékességi terület meghatározása csak a Főváros mindenkori hatályos kerületi közigazgatási beosztásával azonos módon, de több kerület teljes közigazgatási területére kiterjedően a 22.2. pontban foglaltak szerint történhet.

A tagcsoportok tevékenységének összehangolását a tagcsoport-elnökök kollégiuma (továbbiakban: Kollégium) látja el, amelynek elnökét a tagcsoport-elnökök maguk közül választják. A Kollégium titkára a főtitkár, vagy megbízottja.

TAGCSOPORTI ESEMÉNYEK

A kerületi helyi adók mértékéről ide kattintva tájékozódhat.

Kerületi Kormányhivatalok elérhetőségei /forrás: kormányhivatal.hu/

KERÜLETI SZOLGÁLTATÓ IRODÁK