A PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét

A PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét

A PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét

A PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét03/02
A PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét09:00

A PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét

A vállalkozói kultúra fejlesztése érdekében kiemelt feladat a fiatalok rávezetése a vállalkozói pályára. Jelenleg Magyarországon a legnagyobb társadalmi hatása a PÉNZ7 Pénzügyi és Vállalkozói témahétnek van, mely önkéntes program évről-évre szerepel a tanév rendjében.

A PÉNZ7 célja, hogy mind az iskolák, a pedagógusok, mind a diákok és szüleik megértsék ahhoz, hogy a pénzügyi és vállalkozási ismeretek tanulását minél fiatalabb korban el kell kezdeni. A jövő vállalkozói számára elengedhetetlen a szükséges vállalkozói tudás és kompetenciák megszerzése már az iskolarendszerben, és ehhez járulnak hozzá a köznevelésben a témahetek.

Az ITM feladatának tekinti a Vállalkozói Témahét során az oktatási intézményekben a vállalkozói kompetenciafejlesztést és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetését a diákok körében.

Ezt a célt szolgálja az is, hogy a PÉNZ7 önkéntes programjai mellett a 36-órás „Pénzügyi és vállalkozási ismeretek” modul kötelező tantárgy lett a szakgimnáziumok 10. évfolyamán, ami az ITM szakmai irányítása alatt áll.

A PÉNZ7 mint a tanév rendjében miniszteri rendeleten keresztül (EMMI) közzétett önkéntes program szerepe a Kormány stratégiáiban
 
Az előző öt témahét kedvező tapasztalatai és a kiemelkedő iskolai érdeklődés alapján a 2019/2020. tanév rendjébe ismét bekerült a Pénzügyi és vállalkozói témahét, amire 2020. március 2-6. között kerül sor. A PÉNZ7 a European Money Week és a Global Money Week nemzetközi programokhoz is kapcsolódik. Az érdeklődés méretei miatt a nemzetközi szervezetek az utolsó 3 évben oklevéllel ismerték el Magyarország kimagasló teljesítményét. Az iskolák és pedagógusok által önkéntesen vállalható, a diákok részéről szintén önkéntes érdeklődés alapján működő tematikus hét eredménye, hogy az utóbbi két évben a résztvevő diákok száma meghaladta a 200.000 főt, több mint 1200 iskolában (adatok a www.penz7.hu oldalon). Örvendetes, hogy a részvevő diákok egy hatoda kifejezetten a vállalkozói témát választotta. A szervezők kiemelt célja, hogy már fiatal korban megalapozzák a pénzügyi és gazdasági tudatosságot, így ezzel is támogassák a Kormány által 2017-ben elfogadott, „Okosan a pénzzel” elnevezésű, a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó stratégia megvalósulását. A PÉNZ7 továbbá illeszkedik a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2014-ben kidolgozott KKV-stratégiába is (A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2014-2020.). A várhatóan 2020-ban bevezetésre kerülő új Nemzeti Alaptanterv (Nat) is lényegesen erőteljesebben jeleníti meg a vállalkozói képzésre vonatkozó készségek elsajátításának szükségességét. Ezáltal komoly esély mutatkozik arra, hogy a vállalkozói ismeretek oktatásának bővítésére a köznevelésben végre sor kerülhet.
 
A témahetek szakmai előkészítése és megszervezése 6-oldalú együttműködés keretében történik
 
A program együttműködő szakmai partnerei az Emberi Erőforrások Minisztériumának projektvezetése mellett a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány. A 2019/2020-as tanévben sorra kerülő PÉNZ7-hez kapcsolódóan az együttműködési megállapodást a 6 résztvevő 2019. november 19-én írta alá, az EMMI Tükörtermében.
 
A PÉNZ7-et, mint pénzügyi témahetet 2015. és 2016. között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben indította el, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai támogatásával. 2017-ben a PÉNZ7 Vállalkozói témahéttel bővült. A vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása ezáltal bekerült a programsorozatba, amelynek a vállalkozói témáért felelős szakmai szervezője 2019-ben már az Innovációs és Technológiai Minisztérium volt.
 
A kkv-k számára nélkülözhetetlen, hogy további sikereikhez ne csak a szakmájukhoz értő, hanem megfelelő vállalkozói kompetenciával rendelkező tulajdonosokkal, vezetőkkel rendelkezzenek. Ennek érdekében szükséges a vállalkozói szellemű oktatás fejlesztése Magyarországon. Ehhez az egyik első lépés a szükséges intézkedések között a PÉNZ7, melynek célja, hogy a köznevelésben tanulók megszerezhessék az alapvető vállalkozói kompetenciákat.
 
A „Problémafelismerés és üzleti ötlet” volt 2019-ben a vállalkozói ismeretek fókusztémája. A diákok játékos feladatokkal fejleszthették kreatív, kooperációs és vállalkozói készségeiket, a vállalkozói önkéntesek történeteiből, sikereiből, motivációjából pedig inspirációra találhattak.
 
A köznevelésben a PÉNZ7 folyamatosan nagy sikereket ér 2017 óta, részben azért, mert ebben az évben bővült a témahét vállalkozói ismeretekkel.
 
Az iskolák körében egyre népszerűbb pénzügyi és vállalkozói témahétre 2019-ben is jelentős érdeklődés mutatkozott országszerte: 1235 iskola regisztrált a programra, és a rendhagyó tanórákon résztvevő diákok száma elérte a 205 ezret, ami nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas elérést jelent. 2017-ben Berlinben, 2018-ban Szaud-Arábiában, és 2019-ben pedig a dél-afrikai Johannesburgban is komoly nemzetközi elismerésben részesült a magyar PÉNZ7 azzal, hogy bekerült a Child and Youth Finance International által szervezett Global Money Week eseménysorozat legjobbjai közé.
 
A vállalkozói témára mind 2018-ban, mind 2019-ben mintegy 31-32 ezer diák jelentkezett, ami igen jelentős arány az összes tanulót tekintve, akik a PÉNZ7-re jelentkeztek. Várhatóan a 2020-ban 4. alkalommal sorra kerülő vállalkozói témahétre is nagy lesz a jelentkezés, melynek fő témája: „Ötletből vállalkozás”.
 
A vállalkozók is felismerték a PÉNZ7 jelentőségét, melynek eredményeképpen az önkéntesek száma évről-évre emelkedést mutat
 
Fontos eredmény, hogy a programban résztvevő önkéntes vállalkozók arányát sikerült nagymértékben növelni, mivel a 2018-as 120-ról 2019-ben 170 főre nőtt az önkéntesek száma. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy az iskolai igényeknek sikerült megfelelni, hiszen vidéken nem minden iskolába jutott el vállalkozó az órákra, ezért 2020-ban az a cél, hogy az önkéntesek számát tovább lehessen növelni.
 
A pedagógusok és a vállalkozók felkészülését a hagyományos tanári útmutatók és óratervek mellett minden évben webinárium, és korszerű e-learning anyagok is segítik.
 
A PÉNZ7 Pénzügyi és vállalkozói témahét egyszerre felel meg annak a társadalmi igénynek, hogy a pénzügyi és vállalkozói kultúra terén egyaránt jelentős ismeretterjesztésre van szükség, és annak, hogy a Kormány által elfogadott stratégiákban foglalt célkitűzések minél hatékonyabban megvalósuljanak.

A PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét