Ajánlati felhívás - BKIK piackutatás ”Y” és „Z” generáció témájában

Ajánlati felhívás - BKIK piackutatás ”Y” és „Z” generáció témájában

Ajánlati felhívás - BKIK piackutatás ”Y” és „Z” generáció témájában

Ajánlati felhívás - BKIK piackutatás ”Y” és „Z” generáció témájában12/05
Ajánlati felhívás - BKIK piackutatás ”Y” és „Z” generáció témájában15:59

AJÁNLATKÉRÉS

 

Az ajánlatkérő neve:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Címe:
Adószáma:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
11915180-2-42

Kapcsolattartó:

Szányi Gabriella

Telefon:

Telefon: +36 30/282-7459

Képviselője:

Szentesi Lászlóné

Beszerzés tárgya:

 

 

 

BKIK piackutatás ”Y” és „Z” generáció témájában

a.)     ”Y” generáció körében;
b.)     ”Z” generáció körében
c.)     Munkaadók, cégek körében

A vállalkozó feladata:

 

A vállalkozó feladatát képezi az I. sz. mellékletben található műszaki leírásban részletezett kutatási témáknak megfelelő ajánlat adása.

A teljesítés ideje:

  • kvalitatív és kvantitatív szakasz 2020 eleje
  • A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2020. március 06.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 

A Vállalkozó által elkészített piackutatásokat követően a teljeskörűen aláírásra került teljesítésigazolási bizonylat alapján Vállalkozó benyújthatja számláját. A számla összegét intézményünk 30 napos határidővel, átutalással teljesíti.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

 

 

 

 

 

 

 

A jelen felhívás mellékletei:

I. sz. melléklet Műszaki tartalom

II. sz. melléklet A benyújtott ajánlat tartalma

M1. Ajánlatilap (Felolvasó lap);

M2. Ajánlattételi nyilatkozat

A cégkivonatot ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.

Az ajánlatkérés megküldése:

Az ajánlatkérő ajánlatkérését a gazdasági szereplők részére bkik.hu oldalon közzé teszi, 2019. december 11-én.

Az ajánlattétel benyújtási határideje:

2019. december 11. 12:00 óra

Az ajánlattétel benyújtásának címe:

 

 

 

 

Kizárólag elektronikus formában kéri ajánlatkérő az ajánlatokat benyújtani az alábbi email címre:

Időben beérkezettnek tekintjük az ajánlatot, ha az beérkezik a megadott határidőig, 2019. december 11. 12 óráig.

Aze-mail tárgyában az alábbi hivatkozást kérjük, szíveskedjenek feltüntetni:BKIK piackutatás ”Y” és „Z” generáció témájában

 

A részletes kiírás IDE kattintva tekinthető meg.