Felhívás a BKIK Kereskedelmi Tagozat önkéntes kamarai tagjai részére

Felhívás a BKIK Kereskedelmi Tagozat önkéntes kamarai tagjai részére

menüFelhívás a BKIK Kereskedelmi Tagozat önkéntes kamarai tagjai részére

Tisztelt Tagvállalkozás!

Mint Önök előtt is ismeretes, a Budapesti Kereskedelemi és Iparkamara tisztségviselőinek mandátuma lejárt, ezért idén tisztújító választásokat tart.

A Küldöttgyűlés döntése értelmében a BKIK Kereskedelmi Tagozata küldötteit és pótküldötteit összevontan, tagozati szinten fogja megválasztani, a 2020. február 12-én, a BKIK székházában tartandó választási értekezleten, 9:30 (határozatképtelenség esetén 10) órai kezdettel. Ugyanezen napon kerül sor a választó osztályértekezleteket megtartására, ahol az osztály elnöke és elnöksége kerül megválasztásra. A választások részletei, a szavazati jog és a választhatóság feltételei megtalálhatók a BKIK választási hirdetményében, a BKIK honlapján, a https://www.bkik.hu/upload/files/BKIK/HIRDETMENY-a-BKIK-2020_-evi-tisztujitasarol.docx.pdf linken. A Kereskedelmi Tagozat választási Osztályai a következők:

III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatások Osztály

IV. Kiskereskedelem és E-Kereskedelem Osztály

V. Turizmus és Vendéglátás Osztály

IX. Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

 

A BKIK Alapszabályának 21.5.4. pontja szerint a kamarai választási osztályok 3-11 fős Elnökséget választhatnak.

 

A választások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ezúton kérjük fel a BKIK Kereskedelmi Tagozat önkéntes tagjait, hogy éljenek önkéntes tagi jogaikkal,  és tegyenek előzetes írásos javaslatot a fenti négy osztály küldötteire, pótküldötteire, elnökére, ill. elnökségi tagjá(ai)ra. Javaslataikat a Kereskedelmi Tagozat Jelölő Bizottsága várja legkésőbb 2020. január 22-én a e-mail címen, az alábbi adatok megadásával:

Javaslattevő vállalkozásának megnevezése:

A vállalkozás kamarai azonosító száma, ill. adószáma:

Javaslattevő személy neve:

 

A tisztség, amelyre javaslatot tesz (pl. IV. Osztály elnökségi tag):

A javasolt személy neve:

A javasolt személy által képviselt kamarai tagvállalkozás megnevezése (egyéni vállalkozás esetén EV):

A javasolt személy által képviselt kamarai tagvállalkozás kamarai azonosítója, ill. adószáma:

 

A javaslat alapján mandátumvizsgálat történik, majd a Jelölő Bizottság javaslata.