Kedvező változások 2020. március 19-től

Kedvező változások 2020. március 19-től

Kedvező változások 2020. március 19-től

Kedvező változások 2020. március 19-től03/23
Kedvező változások 2020. március 19-től10:54

A 2020. március 18-án bejelentett, a Magyar Közlöny 47. számában kihirdetetett, 47/2020. Kormányrendelet alapján az alábbi változtatások lépnek életbe.

A Kormány a 2020. március 18-án már fennálló, hitelező által nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, és díjfizetési kötelezettségre fizetési halasztást állapít meg úgy, hogy a futamidő ennyi idővel meghosszabbodik. A fizetési haladék 2020. december 31-ig tart.

Változás, hogy az új zálogjoggal nem biztosított fogyasztási hitelek THM-je nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5%-kal növelt mértékét.

Munkáltatókat érintő változás, hogy a Munka törvénykönyve – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig – az alábbiak szerint módosul:

 1. A munkáltató a munkaidő beosztást az eddigi szabályoktól eltérően is módosíthatja.
  Eddig: a Mt. 97. §-a szerint a munkáltatónak a munkaidő-beosztást 7 nappal korábban, 7 napra előre közölnie kell a munkavállalóval, az (5) bekezdés szerint, előre nem látható körülmény bekövetkezése esetén a munkaidő-beosztást a munkaidő kezdetét megelőző 4 nappal korábban is módosíthatja. Ettől a szabálytól 2020.03.19-től kezdve el lehet térni.
 1. A munkáltató egyoldalúan is elrendelheti az otthoni munkavégzést és a távmunkát, nincs közös megegyezéshez kötve.
  Eddig a munkáltató évi 44 napig rendelhette el a munkaszerződéstől eltérő helyen vagy munkakörben történő foglalkoztatást.
 1. A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. Tehát például az otthoni munkavégzés esetén is ellenőrizheti a biztonságos, munkavégzésre alkalmas feltételeket. Ezzel kapcsolatos felelősség továbbra is a munkáltatót terheli.

 A Kormány első körben a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok megsegítéséről döntött. A felsorolt ágazatok ágazatok:

 • nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek bérleti szerződését 2020. június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni és a bérleti díjat nem lehet megemelni;
 • 2020 március, április, május, június hónapokra:
 • mentesülnek a munkabér utáni munkáltatói terhek (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, kisvállalati adó) megfizetése alól.
 • a munkavállalók béréből pedig csak a természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) kell vonni, de ezt is csak maximum 7 710 forint/hó mértékig

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek mentesülnek a hozzájárulás megfizetése alól 2020. március 1.- 2020. június 30. közötti időszakban.

A személyszállítást végző (taxis) kata adóalanyok mentesülnek az tételes adófizetés (kata fizetés) alól 2020. március, április, május és június hónapokra.

További intézkedések várhatóak a további ágazatokra is, ezek kidolgozása is folyamatban van.

Szörényi Marianna
tb és bérügyi szakember


www.berugyek.hu
www.jogviszonystrategia.hu