Made In Danube

Made In Danube

Made In Danube

Made In Danube03/23
Made In Danube10:45

A Made in Danube projekt a Duna-régióban tevékenykedő, biogazdaságban érdekelt szereplőket fogja össze. A vállalkozások, kutatóhelyek, egyetemek és a közszféra szereplőinek együttműködésében megvalósuló platform új partnerségek kialakítását és közös pilot projektek indítását célozza. A platform segítségével kezdeményezett új projektek a fenntartható mezőgazdaság, fenntartható erdőipar, valamint a bioenergetikával kapcsolatosak. A közös stratégia megfogalmazását követően egy biogazdasági internacionális hálózat életre hívása a cél, amely a jövőbeli együttműködések kiindulópontját jelenti.

A németországi székhelyű Steinbeis Europa Zentrum által irányított projekt a biogazdasági fókuszú kis- és középvállalkozások piacképességének javítását célozza. Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projektben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara partnerként vesz részt.

A projekt a nemzetközi együttműködések kiépítésével, fejlett tudástranszfer-szolgáltatásokkal, rendezvényekkel és útmutatásokkal segíti a biogazdaságban érdekelt szervezeteket. A pályázati tevékenységek eredményeként 15 innovációs partnerség kiépítése tervezett, amely legalább 40 vállalkozást foglal magában. A létrehozni kívánt partnerségek a meglévő három pilotkezdeményezéshez kapcsolódnak (Szlovákia: innovatív farmgazdálkodás; Horvátország: kompetenciaközpont a faipari szektorban; Szerbia: bioüzemanyagok).

Projekt költségvetése: 1 901 275 EUR.

A projekt saját honlapja itt érhető el.

A projekttel kapcsolatos további információ: .