Tájékoztatás a BKIK járványügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedéseiről

Tájékoztatás a BKIK járványügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedéseiről

Tájékoztatás a BKIK járványügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedéseiről

Tájékoztatás a BKIK járványügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedéseiről03/16
Tájékoztatás a BKIK járványügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedéseiről12:30

Tisztelt Vállalkozók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya 40/2020 (III. 11.) Korm. számú rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Kormány fenti rendeletével összhangban, társadalmi felelősségének tudatában és munkavállalóinak biztonsága érdekében a következő intézkedéseket hozta:

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara személyes ügyfélszolgálati pontjainak működését (Regisztrációs és Ügyfélszolgálati Igazgatóság, Kerületi Szolgáltató Irodák, Széchenyi Kártya Irodák) határozatlan időre felfüggeszti.
Az Okmányhitelesítő Iroda módosított nyitvatartási idejéről információ az iroda oldalán található: https://www.bkik.hu/hu/szolgaltatasok/okmanyhitelesito-iroda

Az érintett területeken személyes ügyfélfogadásra – a következőkben ismertetett kivételekkel – lehetőség nincs, a kamarai munkatársak telefonon vagy elektronikus levél formájában állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A Széchenyi Kártya Irodák kizárólag ügylet hosszabbítását végzik (előzetesen egyeztetett időpontban), új szerződési igény befogadására kizárólag kifejezetten indokolt és sürgős esetben kerülhet sor, ha azt a főtitkár/főtitkárhelyettes engedélyezi. Engedélyt az ügylet lebonyolítására az ügyintéző munkatárs kér az igénylő indokolt kérelme alapján. A XXIII. ker. Tagcsoporti Irodában ügyletkötésre nem kerülhet sor.

Munkatársaink elérhetőségét honlapunkon találja.

A Kamara működése során a készpénzforgalmat minimálisra csökkenti. A kamarai munkatársak ügyfelektől készpénzt nem vehetnek át (ide nem értve a kifejezetten készpénzforgalmas területeket, mint pl. az okmányhitelesítés). Ügyfeleink bármilyen befizetést főszabályként elektronikusan (pl. banki átutalás, bankkártya, stb.) és belföldi postautalványon teljesíthetnek.

A Kamara postai küldeményeket heti egy alkalommal vesz át. A kézbesített postai küldemények 7 (hét) naptári napig „karanténba” kerülnek elhelyezésre, postai küldemények bontása és iktatása ezen időszak elteltével történhet. Kérjük, hogy a késedelem elkerülése érdekében megkereséseit elektronikus úton küldje meg részükre.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara további intézkedésig mindennemű oktatási és képzési tevékenységét felfüggeszti, így a gyakorlati oktató képzés, a mesterképzést, a közösképviselő-képzést, stb., valamint a témához kapcsolódó szakmai versenyeket is.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A.§ (3) bekezdése szerint a kamarai hozzájárulást tárgyév március 31-ig kell megfizetni.

A Kamara a járványveszély kockázatának csökkentése miatt a személyes ügyfélszolgálat működését korlátozta. A személyes ügyfélszolgálat korlátozása miatt felfüggesztésre került a kamarai hozzájárulások személyes befizetésének lehetősége is. Értelemszerűen a gazdálkodó szervezeteknek módjuk van arra, hogy fizetési kötelezettségeiket banki átutalással vagy belföldi postautalványon (ezek a Kamara bejáratánál kihelyezve rendelkezésre állnak) határidőben teljesítsék.

Bár a kamarai hozzájárulás megfizetése törvényi kötelezettség, amely időpontja jogszabályban rögzített, a Kamara, mint gazdasági érdekképviseleti szervezet, a gazdálkodó szervezetek terheinek enyhítése érdekében úgy döntött, hogy a Kormány által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet tartama alatt, összhangban a kormányzati gazdaságpolitikai célokkal, a törvényi határidőt a 2020. évi kamarai hozzájárulásokat késedelmesen teljesítő vállalkozásokkal szemben a fizetések behajtása érdekében nem kezdeményez behajtási eljárást.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt munkatársaink és az Önök egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt intézkedéseink megértését, az Önöket ért kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!