Információs és Tanácsadó Iroda

Információs és Tanácsadó Iroda

Információs és Tanácsadó Iroda

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Információs és Tanácsadó Irodájának elsődleges feladata a kamarai törvényben meghatározott kötelező kamarai alapszolgáltatások ellátása. A törvény alapján a kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:
a) tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
b) üzleti partnerkeresés;
c) pályázatfigyelés.

A törvény által kötelezően előírt tanácsadási témakörökön túl jogi tanácsadással is állunk a vállalkozások rendelkezésére. A tanácsadás tekintetében e-mailen, telefonon és személyesen is várjuk a kis- és középvállalkozások megkereséseit. Bármely vállalkozás fordulhat irodánkhoz, amely rendezett kamarai regisztrációval rendelkezik.

A tanácsadás ingyenes!

Információs és Tanácsadó Iroda

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. V. emelet 511.
Telefax: +36 (1) 488 2067
E-mail: 

Ügyfélfogadás (előzetes időpont-egyeztetés alapján):
hétfő, szerda: 9.00 - 15.00
kedd, csütörtök: 9.00 - 13.00
péntek: 9.00 - 12.00
 
 
Gábriel PéterAradványiné Dedics Adél
adó- és számviteli tanácsadó,pályázati tanácsadó
belső ellenőr 
Tel: + 36 (1) 488 2132Tel: + 36 (1) 488 2070
E-mail: E-mail: 
  
Tóth Rita
adószakértő
Tel: +36 20 450 9765
 
 
Jogi tanácsadás és GDPR iránymutatás szakjogászaink segítségével
 
A tanácsadás díjmentes, de személyes tanácsadás igénybevétele esetén előzetes időpont-egyeztetés szükséges!
 
Dr. Lékó LászlóDr. Bauer Ferenc
+36 1 488 2103+36 1 488 2106
Hétfő-Csütörtök 14:00-16:00Péntek 14:00-16:00
 
Elektronikus elérhetőségünk: , ahol szakembereink két munkanapon belül garantáltan válaszolnak megkereséseikre.
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a telefonos és az online GDPR iránymutatás nem alkalmas az adatvédelmi probléma teljes körű feltárására, így az adott válasz sem lehet minden kétséget kizáró. A tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt adatvédelmi eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs módunk személyes konzultációra, az érintett szervezet, tevékenység áttekintésére, így a GDPR iránymutatás nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott teljes körű válasz megadására. Előbbiekre tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módjában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának vállalni.
 
Innovációs tanácsadás
 
A BKIK Innovációs Tanácsadási Szakmai Osztálya, Információs és Tanácsadó Irodája és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. közös szolgáltatásaként ingyenes alapszintű innovációs tanácsadást nyújt a projekt (elképzelések) újszerűségével, megvalósíthatóságával (pl. konkurencia/piac-elemzéshez szükséges adatvagyonok feltárásával, újdonságkutatásra való felkészítéssel, stratégiai és üzleti tervezési alapokkal, benchmarking elemzésekre való előkészítéssel), a szükséges együttműködésekkel (pl. partnerkereséssel, befektetői lehetőségek feltárásával, konzorciumi építéssel) kapcsolatban. A tanácsadást előzetes bejelentkezés alapján minden hónap második és negyedik keddjén 10-12 óra között lehet igénybe venni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) 511-es szobájában.
Időpont egyeztetés a e-mail címen, vagy a + 36 (1) 488-2070-es telefonszámon lehetséges.
 
Üzleti partnerkeresés
 
Az üzleti partnerkeresést és a pályázatfigyelést online elérhető központi (a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által üzemeltetett) rendszerek segítik elő. A partnerközvetítő rendszer a www.uzletahalon.hu/hu/ címen érhető el.
 
Az Üzlet@Hálón egy olyan elektronikus felület a rendezett kamarai regisztrációval bíró vállalkozások számára, ahol céginformációk, termékek és szolgáltatások részletes leírása, üzleti ajánlatok, üzleti hírek találhatók. A vállalkozások üzleti ajánlataikat, híreiket, saját maguk helyezhetik el a felületen, amely meghosszabbítás nélkül három hónapig marad elérhető. Ez a felület kitűnő lehetőséget nyújt a vállalkozások számára az interneten való megjelenéshez. Az itt megjelenő adatok bármikor frissíthetők, módosíthatók, az ajánlatok bővíthetők. Lehetőség van részletes keresésre, továbbá hírlevél szolgáltatásra is. Elérhetősége: www.uzletahalon.hu/hu
 
 
 
Pályázatfigyelés
 
A Kamarai Pályázat- és Rendezvényfigyelő Rendszert minden rendezett kamarai regisztrációval bíró vállalkozás díjmentesen veheti igénybe. Ez a szolgáltatás elektronikus formában értesíti az ügyfeleket arról, ha új pályázat jelenik meg, vagy kamarai rendezvényt, képzést tartanak az ügyfél által megjelölt témakörökben. A rendszer három különböző területről: a Közbeszerzési Értesítő, az NFÜ, és több egyéb elektronikusan elérhető felületről gyűjti az adatokat, melyeket rendszerezett formában, az alapinformációkat megjelenítve tesz elérhetővé. Ugyanakkor a teljes dokumentum letöltésére is megvan a lehetőség. A felület átlátható, kezelése egyszerű, lehetőség van egyszeri keresésre, továbbá rendszeres értesítésre hírlevél formájában. Az információs szolgáltatás célja, hogy a kamarai tagsággal rendelkező vállalkozások első kézből értesüljenek a pályázati információkról, így versenyelőnyre tegyenek szert.