Oktatás, Szakképzés, Mesterképzés

Oktatás, Szakképzés, Mesterképzés

Oktatás, Szakképzés, Mesterképzés
 
Oktatási és Képzési Igazgatóság
 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, ezen belül is az Oktatási Igazgatóság legfőbb törekvése, hogy a vállalkozók körében növelje a kamarák szakmai, társadalmi elismertségét. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén a vállalkozások és a munkaerő-piac valós érdekeire épülő tevékenységével járuljon hozzá munkájának eredményesebbé tételéhez.
 
A gazdasági verseny felértékelte a tudás, a készségek és az alkalmazkodó képesség eredőjének tekinthető emberi erőforrás minőségét, amely a versenyképesség meghatározó alkotóeleme. Az emberi erőforrás minősége számos egyéb tényezőtől függ, mégis a versenyképes és a folyamatosan megújulásra képes tudás elsődleges forrása az oktatás és a képzés. Tehát az oktatás, a képzés mindenkori színvonala, eredményessége és hatékonysága a gazdasági versenyképesség erősítésének kulcseleme.
 

A BKIK a felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő nyilvántartott felnőttképzési intézmény.

Képzőintézmény: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – nyilvántartási száma: E-000898/2014

 
A feladatok teljesítéséhez a jogszabályi feltételeket a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a szakképzési hozzájárulásról szóló 2011. évi CLV. törvény teremti meg.
 
Az Oktatási Igazgatóság fő tevékenységi köre a köztestületi, közjogi feladatok ellátása, melyek a következők:
 
 • Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működtetése
 • szakmai záróvizsgák bizottsági elnöki, illetve tagi delegálás,
 • gyakorlati szintvizsgáztatás szervezése és lebonyolítása,
 • Szakma Kiváló Tanulója Verseny lebonyolítása,
 • mestervizsgák szervezése
 • tanulószerződések kötése, ellenőrzése, nyilvántartása,
 • együttműködési megállapodások kötése, ellenőrzése, nyilvántartása
 • szakképzési tanácsadó hálózat működtetése,
 • kamarai gyakorlati oktatói képzés,
 • gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése,
 • pályaorientáció
Cím: BKIK 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 10.
 
 
Részletes információért keresse a BKIK Oktatási Igazgatóságának munkatársait:
 
Név BeosztásTelefonMobilE-mail
Kőrössiné Veréb Judit oktatási és képzési igazgató488-217030/217-9921
Solymosi Balázs oktatási és képzési igazgató helyettes,
felnőttképzési vezető
488-243930/714-0421
Dorkó Noémi oktatási igazgatói asszisztens488-216030/667-8087
Csomor Marina mestervizsga titkárságvezető488-219130/245-7484
Szurdoki Mária képzésszervező,
pályaorientációs adminisztrátor
488-216730/436-9270
Bagoly-Kun Bernadett ISZIIR adminisztrátor,
képzésszervező 
488-2156 
Szabó Nikolett képzésszervező488-253630/952-2471
Ambrusz Péterné képzésszervezési adminisztrátor,
vizsgaszervező
488-216630/436-6568
Dencsikné Horváth Imelda oktatás és vizsgaszervező488-216830/437-1368
Gondosné Labancz Andrea képzőhely ellenőrzési referens488-2000/240830/437-9228
Fekete Ilona képzőhely ellenőrzési referens488-2000/242130/437-7803
Quitt László pályaorientációs tanácsadó488-211430/281-6762
Horváth Viktória pályaorientációs tanácsadó488-211430/734-1597
Tanulószerződéses tanácsadói ügyelet 488-2176  
Ádám Gergő László tanulószerződéses tanácsadó488-210730/667-7822
Karaszek Gabriella tanulószerződéses tanácsadó 30/667-6193
Nagy Lászlóné tanulószerződéses tanácsadó 30/667-6416
Szijjártó Eszter tanulószerződéses tanácsadó 30/439-1096
Herendi László tanulószerződéses tanácsadó 20/942-7655
Dr. Bartos Szabolcs András tanulószerződéses tanácsadó 30/401-5425
Nagy József tanulószerződéses tanácsadó 70/414-9190
Gyenge Csaba tanulószerződéses tanácsadó 20/429-7001
Marincs Attila tanulószerződéses tanácsadó 30/667-7434
Dobre Dániel tanulószerződéses tanácsadó 30/452-1829
Szentpéteri Éva tanulószerződéses tanácsadó488-218230/667-6632
Weintraut Kornélia tanulószerződéses tanácsadó488-2000/210930/667-6552
     
 
 
Szakmai vizsgáztatás
Szintvizsgák szervezése
Szakma Kiváló Tanulója Verseny
Mesterképzés, mestervizsga
Tanulószerződés
Együttműködési megállapodás
Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga
Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele
Pályaorientáció