Mesterképzés, mestervizsga

Mesterképzés, mestervizsga

KÖZLEMÉNY

A 2020. február 7.-én a Magyar Közlönyben megjelent a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint:

  1. Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet.
  2. Hatályát veszti a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről szóló 53/2013. (IX. 11.) BM rendelet.
  3. Hatályát veszti a közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet.
  4. Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet.

A hatályon kívül helyezés átmeneti rendelkezések nélkül zajlik, 2020. február 15.-i dátummal, ami a mestervizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsgák szervezésének átmeneti szüneteltetését eredményezi.

Amint a jogi szabályozás lehetővé teszi a mestervizsga szervezést értesítést küldünk.Mesterképzés, mestervizsga
 
A szakképzésről, továbbá a gazdasági kamarákról szóló törvények értelmében kizárólagosan kamarai tevékenység a mestervizsgáztatás, melynek kereteit az Országos Mestervizsga Szabályzat határozza meg. Jelenleg minisztériumi rendeletek alapján 74 szakmában van lehetőség mestervizsga letételére.
 
A mestervizsga szervezése mindig az érintett tagozat elnökének jóváhagyásával történik. A mestervizsga elnökök az MKIK, a bizottsági tagok a területi kamarai mestervizsga bizottsági tagi névjegyzékből kérhetők fel.
 
A képzés célja, hogy a jelölteket a mesteri cím viselésével együtt járó magas szakmai követelményekre felkészítse, a vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges alapvető pénzügyi-, számviteli-, gazdasági információkkal ellássa továbbá, hogy az alkalmazottak foglalkoztatásához és a tanulók gyakorlati képzéséhez nélkülözhetetlen ismeretekkel felvértezze. A mestervizsga az erkölcsi és szakmai elismerésen túl néhány szakmában a vállalkozás alapfeltétele, néhány szakmában jogszabály által meghatározott tevékenység végzésének előírt követelménye. A mestervizsgára jelentkezők a kamaránál tájékoztatást kaphatnak a felkészítő tanfolyamokról, a jelentkezési feltételekről, a gyakorlatról, illetve a vizsgáról is.
 
A mestervizsga felkészítő tanfolyamainkat és vizsgáinkat létszám függvényében folyamatosan indítjuk!
 
Mestervizsga jelentkezéshez kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat
 
Részletes információért keresse a BKIK Oktatási Igazgatóságának munkatársait:
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Mestervizsga Titkárság
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 126.
Csomor Marina, mestervizsga titkárságvezető, telefon: +36 1 488 2191, +36 30 245 7484
Szabó Nikolett, mestervizsga referens, telefon: +36 1 488 2000/2536
Fax: +36 1 375 0258, központi e-mail: