Tájékoztató a kötelező kamarai regisztrációról

Tájékoztató a kötelező kamarai regisztrációról

menüGazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációja

Felhívjuk a tisztelt érintettek, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2020. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2020. március 31.

Tájékoztató a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésről

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

"A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz, mely szerint a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

- a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból."

A kamarai hozzájárulás megfizetése:

Díja: 5 000 Ft/év
Befizetés: személyesen, „sárga csekken”, banki átutalással
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. fsz.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903.
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102086-02614500-02003005
Kedvezményezett neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Közlemény: „Kamarai hozzájárulás” és a vállalkozás adószáma
Nemzetközi számlaszám: HU37 1010 2086 0261 4500 0200 3005
SWIFT kód: BUDAHUHB
A BKIK adószáma: 18067666-2-41

A Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
Kérdés esetén bárki fordulhat a Regisztrációs Iroda szakembereihez. A tanácsadás sokrétű és ingyenes, e-mailben, telefonon és személyesen is várjuk a gazdálkodó szervezetek megkereséseit. Azon gazdálkodó szervezetekét, akik az elmúlt években eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarai nyilvántartásba vételük megtörtént (rendelkeznek regisztrációs számmal), idén már nem kell adatot szolgáltatniuk (amennyiben ezek nem változtak), viszont a kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges.
A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket, vagy a kamarai hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoktól kérjük, hogy mihamarabb pótolják ezt az elmaradásukat.

1, Az újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni.

2, A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

3, Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

4, A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.


*Akik elmulasztották a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, miután az köztartozásnak minősül. Már 5.000 forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, ( további 5.000 Ft ) így a mulasztás további terheket jelenthet a gazdálkodó szervezet számára.


"II.) A BEJELENTÉS MÓDJA

- on-line (internetes)
- papír alapú (postai, személyes, szkennelt/e-mail-es)"

a) A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes (online) regisztráció.

Online regisztrációs felület
További információ az online regisztrációval kapcsolatban

b) Az online regisztráción kívül a gazdálkodó szervezetek természetesen más módon is eleget tehetnek regisztrációs kötelezettségüknek.

"A vállalkozások a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az alábbi módok egyikén:

- postai úton (1535 Budapest, Pf. 903.)
- személyesen (1016, Budapest Krisztina krt. 99. fsz. - ügyfélszolgálat)
- szkennelés után e-mail mellékleteként" 

A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje:

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Hétfő: 9.00 - 15.00

Postacím: 1535 Budapest,  Pf. 903.

  Kedd: 9.00 - 13.00

Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000

  Szerda: 9.00 - 15.00

E-mail                  

  Csütörtök: 9.00 - 13.00

 

  Péntek: 9.00 - 12.00

"III.) A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

- banki átutalás
- készpénz-befizetés (ügyfélszolgálaton ill. a Budapest Bank Zrt. fiókjaiban)
- „sárga postai csekken” (ügyfélszolgálaton igényelhető)"

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-02003005 számú (Budapest Bank Zrt.) bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton történő készpénz-befizetésre, továbbá az ügyfélszolgálaton igényelhető „sárga postai csekken” történő befizetésre is.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.
A kamara a gazdálkodó szervezet által befizetett kamarai hozzájárulást az esedékesség sorrendjében - a gazdálkodó szervezet e címen legrégebben fennálló tartozásának kiegyenlítéseként - számolja el.

Tájékoztató a kötelező kamarai hozzájárulás bizonylatolásáról

IV.) FONTOS INFORMÁCIÓK A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS  MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara sem magánszeméllyel, sem gazdálkodó szervezettel nem kötött szerződést az 1999. évi CXXI. törvény alapján megfizetendő kamarai hozzájárulás beszedésére.

A kamarai hozzájárulás megfizetésére kizárólag a Budapest Bank Zrt. által vezetett 10102086-02614500-02003005 számú bankszámlaszámra történő átutalással, vagy a BKIK központi ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) készpénzes befizetéssel, továbbá az ügyfélszolgálaton igényelhető „sárga postai csekken” van lehetőség.