Gazdasági hírek

Gazdasági hírek

Egyeztettük 2020-as V4-es programjainkat Csehország Budapesti Nagykövetével

A V4-es országok diplomáciai testületeivel épített együttműködésünk fontos állomásaként Csehország budapesti nagykövete, Tibor Bial fogadta Dr. Kupcsok Lajost, a BKIK elnöki főtanácsadóját.

A cseh nagykövetséggel kialakított munkakapcsolatunk részeként legutóbb a Budapesti Kamarai Napok több tagozatunkat érintő programjában dolgoztunk együtt a diplomáciai szerv munkatársaival.

A nagykövetet a főtanácsadó tájékoztatta a BKIK küldöttgyűlésének a V4-es relációt érintő döntéseiről, a 2020-2024 közötti külgazdasági stratégia fő irányairól és az annak végrehajtására elfogadott 2020-as szakmai munkaprogram elemeiről.

Egyetértettünk abban, hogy a visegrádi 4-ek 64 milliós piaca önmagában is komoly gazdasági lehetőségeket nyújt a budapesti és a cseh vállalkozók számára. Az exportfejlesztést, valamint a beruházásösztönzést kiemelt közös feladatunknak tekintjük. Csehország jelenleg Magyarország 6. legfontosabb exportpartnere. Piaci pozícióink megőrzése és erősítése érdekében a tárgyalófelek megállapodtak abban, hogy összehangolják gazdaságszervezési programjaikat. 

 

Ez lehet a magyar kkv-k versenyképességének kulcsa: ideje lépni

A közép-kelet-európai gazdaságokban a mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres működésének, de életben maradásának is kulcsfontosságú tényezője a versenyképesség. Az idei Kamarai Napok szakmai programjai főként erre a kihívásra keresték a választ, melyhez erős platformot adott a V4-es területi kereskedelmi és iparkamarák együttműködése.

A közép-kelet-európai gazdaságokban a mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres működésének, de életben maradásának is kulcsfontosságú tényezője a versenyképesség. Az idei Kamarai Napok szakmai programjai főként erre a kihívásra keresték a választ, melyhez erős platformot adott a V4-es területi kereskedelmi és iparkamarák együttműködése.

A digitális kompetenciák fejlesztése elodázhatatlan, gondoljunk csak a globális elektronikus kereskedelemre, az új piacok elérésére, a vállalkozások teljesítményének növekedésére, az új finanszírozási források elérésére – mondta a Portfolio-nak Kupcsok Lajos, a Kamarai Napok rendezvénysorozat főszervezője, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) V4-es relációjának felelőse.

Kifejtette, a versenyképesség kulcsfontosságú a térségi kis- és középvállalatok számára, ugyanis ahhoz, hogy fel tudjanak zárkózni a meghatározó európai gazdaságok szereplőihez, nagymértékben javítani kell a termelékenységen, a hatékonyságon, amiben komoly lemaradás tapasztalható. 

„Gazdaságkutatók szerint erre napjainkban a legjobb módszer a gazdaság digitalizációjának felgyorsítása, amely kiszélesítheti az üzleti lehetőségeket és a legkisebb cégeknek is jóval elérhetőbbé tud tenni egy akkora piacot is, amekkorát a visegrádi négyek jelentenek összességében 64 millió lakosukkal” – jegyezte meg.

A BKIK idén novemberben rendezte meg a Kamarai Napokat, amelynek legfőbb üzenete Kupcsok Lajos szerint az, hogy versenyképes vállalat tartósan csak versenyképes régióban maradhat fenn. Kifejtette, hogy egyes elemzések szerint a digitális gazdaság 2025-ig közel 10 milliárd eurót is hozzáadhat a magyar GDP-hez és a BKIK célja, hogy ebből a többletteljesítményből minél nagyobb részt hasítsanak ki a KKV-k.

„Alig akad olyan cégvezető Magyarországon, aki ne szembesült volna már a munkaerő piac legnagyobb problémájával, a munkaerőhiánnyal. A régió gazdaságainak foglalkoztatási rátája lényegében utolérte a meghatározó európai gazdaságokét, amelyek ugyanakkor hatékonyságban még mindig előttünk járnak. A hatékonyabb gazdaságok több hozzáadott értéket tudnak előállítani, kevesebb munkaórával” – mondta Kupcsok Lajos, hozzátéve, a digitalizáció alkalmas a V4-es együttműködés intenzívebbé tételére, az egyes gazdaságok erősségeinek jobb kihasználására, a tapasztalatcsere megkönnyítésére, az eredményes vállalkozáshoz elengedhetetlen párbeszéd és kooperáció elmélyítésére.

„A V4-ek fővárosaiban szűken számolva is több mint 1 millió vállalkozó dolgozik. Exportpartnereink sorában magyar szempontból Szlovákia második, Lengyelország negyedik, Csehország pedig a hatodik. A V4-ek összesített gazdasági teljesítménye az EU-n belül a 4. helyet foglalja el” – jegyezte meg.

Forrás: Portfolio
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20191230/ez-lehet-a-magyar-kkv-k-versenykepessegenek-kulcsa-ideje-lepni-411243

 

V4-es tárgyalássorozat Kassán

A V4-es országok területi kereskedelmi és iparkamaráival épített kamarai szövetség fontos állomásaként Kassán, a Kassai Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Dr. Igor Cappal és igazgatójával, Monika Kociovával folytatott tárgyalást Dr. Kupcsok Lajos, a BKIK elnöki főtanácsadója. A kassai társkamarával a központi régió kamaráinak több évre visszanyúló munkakapcsolata van, legutóbb a Kamarai Napok programjában a szlovákiai delegáció tagjaként dolgoztunk együtt. A kassai kamara elnökét és igazgatóját az elnöki főtanácsadó tájékoztatta a BKIK küldöttgyűlésének a V4-es relációt érintő döntéseiről, a 2020 -2024 közötti külgazdasági stratégia fő irányairól és az annak végrehajtására elfogadott 2020-as szakmai munkaprogram elemeiről. Egyetértettünk abban, hogy a stratégiában és a szakmai munkaprogramban foglaltaknak megfelelően kiemelt közös feladatunk az exportfejlesztés, a beruházásösztönzés és a V4-es reláció vállalkozóinak a harmadik országok piacán való megjelenésének elősegítése.

Elnöki főtanácsadónkat bemutatkozó látogatáson fogadta Magyarország Kassai Főkonzulátusának új vezetője, Gris Emese Diána első beosztott konzul. A magyar diplomácia kassai vezetője összefoglalót kapott V4-es kassai tárgyalásaink céljairól, melyek megvalósításában kamaránkat támogatásáról és együttműködéséről biztosította.

Kiemelten foglalkoztunk tagjainknak, regisztrált vállalkozóinknak a térségben szervezett vásárokon és kiállításokon való megjelenésével, melynek kapcsán megállapodtunk, hogy összehangoltan lépünk fel a felvidéki sikeres, központi régiós vállalkozói megjelenések érdekében.

A BKIK képviselője egyeztetett a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózata (CEDkassai képviseletének vezetőjével, Mihók Gáborral és helyettesével, Major Imrével. Mihók úr több kamarai ciklus óta folyamatos munkakapcsolatban áll a központi régió kamaráival, a BKIK-val és a PMKIK-val, legutóbb nagysikerű előadásokat tartott a Kamarai Napok rendezvénysorozatán a szlovákiai piaci vállalkozói lehetőségekről.

A képviseletvezetővel áttekintettük a BKIK küldöttgyűlése által elfogadott külgazdasági stratégiát és szakmai munkaprogramot. Beazonosítottuk a közös cselekvést igénylő feladatokat és rendezvényeket.

 

V4-es tárgyalások Krakkóban

Krakkói Kereskedelmi és Iparkamara igazgatójával, Rafal Kulczyckivel Krakkóban tárgyalt 2019 decemberében a BKIK elnöki főtanácsadójaDr. Kupcsok Lajos. A krakkói kamarai igazgató tájékoztatást kapott a BKIK megújult szolgáltatási struktúrájáról, a 2020–2024 közötti időszakra elkészített külgazdasági stratégiájáról, valamint kamaránk V4-es munkájáról, terveiről. Tárgyalópartnerünk kifejezte együttműködési és a visegrádi országokat érintő közös kamarai munkába való bekapcsolódási szándékát.

Elnöki főtanácsadónkat fogadta Dr. Körmendy AdrienneMagyarország Krakkói Főkonzulátusának főkonzulja, valamint a főkonzulátus külgazdasági attaséjaNyitrai Zoltán. Hazánk krakkói főkonzuljával folyamatos munkakapcsolatban vagyunk, a közös munkát már 2019 augusztusában elindítottuk. A 2019. novemberi Kamarai Napokon a főkonzulátus nem csupán képviseltette magát, hanem konstruktívan részt vett szakmai munkánkban. Ezúttal főként a BKIK új külgazdasági stratégiájából adódó V4-es feladatok képezték a megbeszélés tárgyát. Kijelölésre kerültek a jövő évi együttműködési pontok, köztük a közös fellépést igénylő lengyelországi expók és vállalkozásfejlesztési konferenciák.

A BKIK képviselője egyeztetett a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózatának (CEDkrakkói képviseletvezetőjével, Dr. Wisniewski Annával. A képviseletvezető immár fél éve lengyelországi gazdaságszervezési munkánk aktív részese, köztük a Kamarai Napok lengyel blokkjának sikeres előadója. Ezennel a BKIK küldöttgyűlése által elfogadott szakmai munkaprogramnak a képviselet működési területére eső elemeit egyeztettük. Megállapodtunk a Budapesten, illetve Krakkóban megrendezésre kerülő, munkaprogramban szereplő, első félévi feladatok ütemezésében.

A főkonzulátus közvetítésével, a Lengyel – Amerikai Kereskedelmi Kamara kezdeményezésére, a kamara képviselőjével, Dr. Ewa Piacentilével zárult a tárgyalássorozat. A megbeszélésen Piacentile asszony bemutatta a vegyes kamara tevékenységét, kifejezte a V4-es kamarai összefogás iránti érdeklődésüket azzal, hogy szeretnék részletesebben megismertetni a V4-es területi kamarák vállalkozóival az amerikai kontinensre irányuló kereskedelmi közvetítői munkájukat, különös tekintettel a V4-es relációból érkező export előnyös feltételeire.

  

 

A Prágai Kereskedelmi Kamara alelnökével tárgyaltunk

A V4 országok fővárosainak kereskedelmi és iparkamaráival 2018. áprilisában kötött együttműködési megállapodást a BKIK. A megállapodás végrehajtásaként Dr. Kupcsok Lajos elnöki főtanácsadó 2019. júliusában tárgyalást folytatott a Prágai Kereskedelmi Kamara alelnökével, Pavel Fingerrel és külügyi ágazatának vezetőjével, Alexandr Fikarttal. A tárgyaláshoz együttműködő partnerként csatlakozott a PMKIK, melyet Dr. Vereczkey Zoltán elnök képviselt.

A V4-ek soros elnöki tisztségét 2019 júliusától betöltő Csehország fővárosi kereskedelmi kamarájával lebonyolított tárgyaláson a tárgyaló partnerek elemezték az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtását.

Egyetértettek abban, hogy a két ország és a V4-ek ténylegesen elérhető piacot jelentenek tagjaik és a regisztrált vállalkozások részére. A kétoldalú export- és beruházásfejlesztés mellett a harmadik országok piacán történő összehangolt fellépés új perspektívát kínál a hozzájuk tartozó vállalkozások számára.

Az elnöki főtanácsadó tolmácsolta a BKIK előzetes meghívását a társkamarának a Budapesten 2019. novemberében tartandó Kamarai Napokra és annak részeként megrendezendő V4/C4 konferenciasorozatra, melyet a prágai kamarai vezetők elfogadtak. A konferencia témái közül a kézműipari területen történő együttműködés fejlesztésének lehetőségei iránt partnereink már előzetesen is jelezték érdeklődésüket.

Egyeztetés a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara vezetőivel

2019. júliusi prágai kamarai tárgyalásaink során Dr Kupcsok Lajos elnöki főtanácsadót fogadta a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara alelnöke, István Lékó. Egyeztetésükön áttekintették a két kamara közötti együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak javítására. Az elnöki főtanácsadó tájékoztatást adott a Visegrádi Csoport fővárosi kereskedelmi és iparkamaráival 2018-ban kötött V4/C4 együttműködési megállapodás céljairól, fontosabb feladatairól.

A két kamara közös munkájának kiemelt területeként jelölték meg az üzleti partnerkeresést, az üzletember találkozók és szakmai konferenciák szervezését, a tagjaikat és a regisztrált budapesti vállalkozókat segítő közös projektek előkészítését. A főtanácsadó átadta a BKIK előzetes meghívását a 2019 novemberében sorra kerülő V4/C4 konferenciasorozatra, melyet a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara nevében az alelnök elfogadott.

 

Tárgyalássorozat Varsóban és Krakkóban

A Varsói Kereskedelmi Kamara elnökével, Marek Traczykkal 2019. augusztusában tárgyalás folytatott Varsóban a BKIK elnöki főtanácsadója, Dr. Kupcsok Lajos, Nemzetközi és Külgazdasági Kollégiumának alelnöke, Bornemisza Miklós és a BKIK delegációjához csatlakozó PMKIK elnöke, Dr. Vereczkey Zoltán.

Tárgyalópartnerünknek átadtuk kamaránk előzetes meghívását az idén novemberben megrendezésre kerülő Budapesti Kamarai Napok V4 / C4 programsorozatára, melyet a varsói társkamara elnöke elfogadott. Egyúttal az elnök meghívta kamaránkat a Varsóban 2019. november 19-én megrendezendő Lengyel Vállalkozás Napjára, illetve a 2020. május 20-21-re tervezett Ptak Warsaw Expo-ra és China Homelife rendezvényre.

Delegációnkat Varsóban fogadta Dr. Illés Pál Attila Magyarország Varsói Nagykövetségének helyettes vezetője és Kónya Gábor, a misszió gazdasági ügyekért felelős titkára. Partnereinkkel megállapodtunk, hogy a V4-es, valamint lengyel- magyar gazdasági ügyekben, különösen az export- és befektetési területeken összehangoljuk gazdaságszervező munkánkat.

A nagykövetség kamaránkkal együttműködve segíti a BKIK tagjait, regisztrált vállalkozóit a minél eredményesebb lengyelországi gazdasági tevékenység kialakításában, folytatásában. A nagykövetség vezetőit előzetesen meghívtuk a novemberi Budapesti Kamarai Napok V4-es blokkjára.

Krakkóban hazánk krakkói főkonzuljával, Dr. Körmendy Adrienne asszonnyal egyeztettünk az előttünk álló időszak magyarországi, V4-es és lengyelországi programjairól. Megegyeztünk főkonzul asszonnyal, hogy a gazdaságilag kiemelkedő fontosságú magyar-lengyel kapcsolatok fejlesztése érdekében a főkonzulátus és kamaránk közötti egyeztetéseket rendszeressé tesszük, közös vállalkozásfejlesztési programokat szervezünk, melynek része a Kamarai Napokra történő előzetes meghívásunk. A főkonzulátus vezetője a meghívást örömmel elfogadta.

Tárgyalássorozatunkat a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat (KKM) krakkói képviseletvezetőjével, Dr. Wisniewski Annával zártuk. Munkamegbeszélésünk központi témáját a BKIK-hoz tartozó vállalkozások lengyelországi exportjának elősegítése, valamint a képviseletnek a novemberi Kamarai Napokon való szerepvállalása jelentette.

 

Tárgyalás a Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, főigazgatójával

A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Igor Junas és igazgatója, Juraj Majtan júliusban Pozsonyban fogadta Dr. Kupcsok Lajos elnöki főtanácsadót, Bornemisza Miklóst, a Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium alelnökét, és Dr. Vereczkey Zoltánt, a PMKIK elnökét a visegrádi országok fővárosi kereskedelmi és iparkamarái által 2018-ban megkötött V4/C4 együttműködési megállapodás végrehajtásának tárgyában.

A V4 fővárosok területén működő több mint 1 millió mikro-, kis- és középvállalkozás közötti üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében a tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy az export- és beruházásösztönzés érdekében az üzleti partnerkeresés, a szakkiállításokon való részvétel, tréningek, tanfolyamok, továbbképzések közös szervezésével segítsék a hozzájuk tartozó vállalkozókat. Az elnöki főtanácsadó kiemelte a kamarai V4/C4-es gazdasági adatbázis kialakításának, új kommunikációs eszközök alkalmazásának, a kapcsolati hálójuk tovább fejlesztésének szükségességét is. Tolmácsolta a Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara elnökének a BKIK előzetes meghívását a 2019 novemberében megrendezendő Budapesti Kamarai Napok V4/C4 rendezvénysorozatára. Junas elnök a meghívást örömmel elfogadta.