ÁFA általános szabályok és alanyi adómentesség AAM

Általános Fogalmi Adó (ÁFA)

Általánosság:

Az általános forgalmi adó (ÁFA) egy többfázisú, nettó típusú adó, amelyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni a hozzáadott érték után. A magyar áfa törvény, az EU-s csatlakozást követően, a közösségi hozzáadott érték adó szabályozással került harmonizálásra.

Az esetek jelentős többségében áfát kell fizetni a termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás után, az ellátási lánc minden pontján, beleértve a végső fogyasztónak való értékesítést is. Ez azt jelenti, hogy áfa terheli a gyártási folyamatot annak kezdetétől a végéig, vagyis az alkatrészeket, a szállítást, az összerakást, a csomagolást, a biztosítást és a végső fogyasztónak történő kézbesítést is.

Az áfa közvetett adónak minősül, ezért az adó alanya és az adóterhet viselő személye elválik egymástól.

Az áfatörvény hatálya:

 • a magyarországi belföldi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra
 • termék Európai Közösségen belüli beszerzésére, valamint Európai Közösségen belülre történő értékesítésére
 • a termék exportjára és importjára, valamint a szolgáltatásexportra és -importra terjed ki.

A fizetendő adót főszabályként a teljesítéskor kell megállapítani. A bevallásban az ügyleteket a teljesítés időpontját magába foglaló adómegállapítási időszakban kell főszabályként szerepeltetni.

Adókulcsok:

 • Magyarországon az általános adókulcs: 27%.
 • Az általános adókulcs mellett egy 5 %-os és 18 %-os kedvezményes adókulcs került meghatározásra a törvényben tételesen felsorolt szolgáltatásokra és termékekre.
 • Bizonyos tevékenységek (közérdekű vagy egyéb sajátos jelleg) pedig mentesít a törvény az adófizetés alól

Általános forgalmi adó elszámolás:  

Az adóalany a fizetendő adót csökkentheti az adómegállapítási időszakban keletkezett és levonható, előzetesen felszámított adó összesített összegével. 

A fizetendő adó és a levonásba helyezhető adó különbözete az elszámolandó adó.

 • Abban az esetben, ha az elszámolandó adó pozitív, az adóalany köteles ezt a pozitív részre jutó összeget megfizetni a bevallás benyújtásával egyidejűleg.
 • Abban az esetben pedig, ha negatív az elszámolandó adó, akkor ezen összeget tovább görgetheti a következő időszakra vagy (feltételek teljesítése esetén) az adózó visszaigényelheti.

Áfa levonási tilalmak:

Az alábbi termékek, szolgáltatások áfája nem vonható le főszabály szerint:

 • motorbenzin és egyéb, személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag
 • személygépkocsi töltéséhez szükséges áram és tankolásához szükséges diesel
 • a személygépkocsi vagy 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár beszerzés
 • a jachtot (vtsz. 8903)  és egyéb víziközlekedési eszköz (sport- vagy szórakozási cél elérésére alkalmas)
 • a lakóingatlan vásárlás
 • a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termék
 • élelmiszer - ital
 • a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges szolgáltatás
 • a taxiszolgáltatás
 • a parkolás, útdíj szolgáltatás, kivéve tehergépjárművek
 • a vendéglátó-ipari szolgáltatás
 • a szórakoztatási célú szolgáltatás
 • távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás 30 %-a (az internet áfa teljesen levonható)
 • személygépkocsi üzemeltetés, szerviz, bérleti díj 50%-a.

Természetesen számos lehetőség van ezek feloldására, többnyire akkor, ha egyértelműen az üzletszerű tevékenységhez kapcsolódnak a fent felsorolt költségek pl. ha valaki személygépjárművet vagy ingatlant kifejezetten továbbértékesítési céllal szerez be, akkor van lehetőség áfa levonásra.

Bevallási és fizetési határidők:

Az adóalanyoknak az adófizetési kötelezettségük mértékétől függően havonta, negyedévente vagy évente kell adóbevallást benyújtaniuk a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz (NAV) elektronikus úton a bevallási   időszakot követő hónap / negyedév 20. napjáig, éves bevalló esetén pedig a bevallással érintett évet követő február 25-ig, és ezzel egyidejűleg kell az adófizetési kötelezettségüket is teljesíteniük.

Adóvisszaigénylés és kiutalási határidő:

Az adóalany a negatív elszámolandó adóját visszaigényelheti az adóhatóságtól, amennyiben a visszaigénylendő adója abszolút értékben:

 • havi bevallásra kötelezett esetében az 1 millió forintot,
 • negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 ezer forintot,
 • éves bevallásra kötelezett esetében az 50 ezer forintot eléri vagy meghaladja

Főszabály szerint a kiutalási határidő 75 nap, amely csökkenthető 45 napra, ha minden számla ki van fizetve, amelynél az áfa levonásra került. Az áfa kiutalása előtti adóellenőrzés az egyik leggyakoribb ellenőrzési típus Magyarországon.

Áfaösszesítő nyilatkozat (A60):

Az áfaalanyoknak közösségi adószámuk alatt teljesített ügyletek tekintetében, összesítő nyilatkozatot kell benyújtaniuk az adóhatóság részére az alábbi esetekben:

 • Európai Közösség területén belül történő termékértékesítés,
 • Európai Közösség területén belül történő szolgáltatásnyújtás,
 • Európai Közösség területéről történő termékbeszerzés,
 • Európai Közösség területéről történő szolgáltatás igénybevétel.

Az összesítő jelentésben a partner közösségi adószámát és az érintett időszak összesített ellenértékét kell a fenti négy ügyletnek megfelelő bontásban feltüntetni.

 

Alanyi adómentesség (AAM)

Kifejezetten kisebb vállalkozások adminisztrációs és működési költségének csökkentésére a magyar áfa törvény – az EU-sal összhangban – lehetőséget nyújt alanyi adómentes (áfa mentes) adózás választására.

Az általános forgalmi adózás (ÁFA) tekintetében az adóalanynak lehetősége van a normál szabályoktól eltérni, és alanyi adómentesség választani, amennyiben a vállalkozás bevétele sem az előző évben, sem a tárgyévben várhatóan nem haladhatja a 12 000 000 Ft-ot. (felső értékhatár)

Ebben az eseteben a vállalkozásnak értékesítései után nem kell adót felszámítania, azonban ha beszerzéseit általános forgalmi adó terheli, azt levonásba sem helyezheti. Ebből következően általános esetben bevallási kötelezettség nem lesz az adózónak.

Az adómentesség választását a vállalkozói tevékenység megkezdésekor vagy az adóév végéig (12.31) kell bejelenteni a következő adóvére vonatkozóan.

Ha a tevékenység év közben kezdődik meg, akkor 12 000 000 Ft-ot naptári napok alapján arányosítani szükséges! Egyéni vállalkozó esetében az év közbeni szünetelés nem befolyásolja a keret összegét. (például: 2023.07.01-én induló vállalkozás esetében az alanyi adómentességre vonatkozó felső értékhatár: 6 000 000 Ft)

Fontos, hogy az adómentesség felső értékhatárának vizsgálatakor a már kiállított, teljesítési dátum szerint kell a számlákat időrendi sorrendbe állítani. Amennyiben adóalany eléri a felső értékhatárt, akkor az a számla, amellyel átlépi azt, már áfával növelten kell kiállítani. Ezen túl, további szankció, hogy a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem térhet vissza az alanyi adómentességre.

Az értékhatár átlépését az adóhatóságnak be kell jelenteni az értékhatár meghaladását, továbbá pénzforgalmi bankszámlát kell nyitnia az adózónak. Ezt követően az adóhatóság frissíteni fogja a régebben kiadott adószám 9. karakterét, 2-es számra.

Általános forgalmi adó szempontjából ez fogja jelölni, hogy adókötelezettségeit normál szabályok szerint állapítja meg.

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább