Kerületek

Kerületek

Az Elnökség – jelen Alapszabályban szabályozott módon – kerületi tagcsoport elnevezéssel, meghatározott illetékességi területtel a Gktv.5.§-ában körülírt helyi szervezeti egység létrejöttét állapítja meg. Az illetékességi terület meghatározása csak a Főváros mindenkori hatályos kerületi közigazgatási beosztásával azonos módon történhet.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra Kerületi Tagcsoportjainak elnökei és elnökségi tagjai 4 éves időtartamra kerültek megválasztásra a kamarai választások során.
A tagcsoportok feladata az adott kerület(ek) vállalkozóinak összefogása, informálásuk helyi kamarai ügyekben, érdekeik tolmácsolása a BKIK Elnöksége részére, képviselete és védelme az Önkormányzatnál. Munkájukban az összkamarai érdek helyi megjelenítése és képviselete a meghatározó. Együttműködnek a kerületi önkormányzatokkal, azok szerveivel, illetve a BKIK egyéb szervezeti egységeivel, részt vesznek a tagszervező munkában, és a kerületi vállalkozóknak kamarai szolgáltatásokat nyújtanak.
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább