ATA Carnet hitelesítés

Változás az ATA carnet ügyintézésben!
2023. január 1-től az ATA Egyezmény minden tagországának csatlakoznia kell az ICC ATA rendszerhez, mely az ATA igazolványok későbbi elektronikus kibocsátásának és elektronikus kezelésének első lépése. Mindez az ATA carnet kiváltás folyamatának változását eredményezi. Mivel az ATA tagországok nem egyszerre állnak majd készen az okmányok elektronikus kezelésére, az ATA carnet-k kibocsátása az eATA rendszerben továbbra is papír alapon történik.
Az ATA carnet továbbra is személyes ügyintézést igényel, az alábbi módon:
1.     Az ATA igazolvány adatainak megadása (tulajdonos, képviselő, cél- és tranzit országok) a megadott formátumban: ATA-CPD adatlap
2.     Az Általános jegyzék (árulista) kitöltése a megadott formátumban. Kizárólag az adott formátum használható, amely nem változtatható, nem formázható! Csatolt árulista nem alkalmazható, kizárólag a megadott formátum kitöltve. Árulista táblázat

AZ ÁRUJEGYZÉK TÁBLÁZAT ADATAI:
 • Description/Árumegnevezés, áru azonosító száma, egyéb azonosító jele (egy sorban!)
 • No of pcs/Darabszám (csak szám!)
 • Weight/Volume/Súly (csak szám!) - a sorban feltüntett áru összsúlya
 • Unit/Mennyiségi egység (g, kg, t) - db/pc nem írható be!
 • Value/ a sorban feltüntetett áru (össz)Értéke HUF-ban (csak szám és a számot nem szükséges tagolni, pénznemet nem kell feltüntetni)
 • Origin/Származási ország két jegyű ISO kódja (Az Egyesült Királyságból származó áruk jelölése: GB)
 • A beírt adatokat NEM kell összesíteni, az automatikusan történik.
3. Az adatok elküldése az Okmányhitelesítő Iroda részére, az alábbi email címen:
okmany@bkik.hu vagy okmanyhitelesites@bkik.hu
4. Az ATA tulajdonos rendelkezésre bocsátja a Szerződés és a Felhatalmazó levél aláírt példányait.
5. Az elküldött adatokat az eATA rendszerbe átemelve, a kamara munkatársa kinyomtatja a megfelelő színű papírokra az okmányt, melyet az ATA tulajdonos és a kamara is aláír.
Az eATA rendszerben kiadott ATA carnet a kiadás pillanatában bekerül az ICC ATA rendszerébe.
A kiváltáshoz szükséges:
ATA-CPD adatlap
Árulista táblázat
ATA szerződés
Felhatalmazó levél
ATA meghatalmazás minta
Az ATA egy betűszó, amely az ideiglenes behozatal kifejezés angol és francia megfelelőjének kezdőbetűiből áll: Admission Temporaire/Temporary Admission.
Az ATA igazolvány alkalmazását nemzetközi vámegyezmények, az ATA Egyezmény és az Isztambuli Egyezmény, valamint az egyes elfogadó országok saját törvényei szabályozzák.
Az ATA igazolvány egy 60 éve sikeresen használt nemzetközi vámokmány, amely jelentősen leegyszerűsíti az áruk harmadik országba történő ideiglenes bevitelét.

Milyen előnyei vannak az ATA igazolvány használatának?
Amikor a termékeinket egy külföldi kiállításon, vásáron szeretnénk bemutatni, vagy a saját munkaeszközeinkre külföldön is szükségünk van, és ezért ezeket a termékeket, munkaeszközöket egy bizonyos időtartamra be szeretnénk vinni a külföldi országba, a be- és kivitel problémamentes lebonyolítása érdekében a külföldi vámhatóságtól ideiglenes beviteli vámeljárást kérelmezünk.
Az ATA igazolvány lehetővé teszi, hogy az érvényességi időn belül akár több alkalommal is beszállítsa a termékét egy vagy több, az igazolványt elfogadó külföldi országba anélkül, hogy a normál ideiglenes beviteli eljárásban általában szokásos vámbiztosítékot a külföldi vámhatóság számára a határátlépéskor megfizetné.
 • Az ATA igazolvány kiváltásával a költségei előre kalkulálhatók, hiszen a kamarai költségeken felül, az igazolvány szabályos használata esetén, további összegekkel (pl. beviteli vám, adó, egyéb illeték) már nem szükséges számolnia az igazolványt elfogadó beviteli vagy tranzitországokban.
 • Az ATA igazolvány gördülékennyé teszi a határátlépést, hiszen az utazás során ugyanazt a már előre kitöltött vámokmányt kell benyújtani minden elfogadó országban, minden vámkezelésnél.
 • Az ATA igazolvány kiváltása rövid időt vesz igénybe, és a színes lapoknak köszönhetően a használata egyszerű, könnyen követhető.
 • Az ATA igazolványt magánszemélyek és vállalkozások egyaránt használhatják.
 • Az ATA igazolvány árujegyzékében felsorolt árukra az érvényességi időn belül akár több alkalommal (max. 4-szer) kezdeményezhető ideiglenes beviteli, kiviteli vagy árutovábbítási vámeljárás.

Milyen áruk szállíthatók az ATA igazolvánnyal?
Olyan áruk széles köre, amelyeket
 • kiállításon, vásáron, bemutatón történő használatra,
 • szakmai felszerelésként*,
 • kereskedelmi mintaként,
 • sportcélokra,
 • oktatási, tudományos és kulturális céllal,
 • személyes használati tárgyként stb.,
ideiglenesen szállítanak ki az Európai Unió vámterületéről, és változatlan állapotban, újra-behozatalra szánnak.
(*Szakmai felszerelés alatt kizárólag a vámegyezményekben szereplő árukat lehet figyelembe venni)
Nem használható az ATA igazolvány postai forgalomban, fogyasztási cikkek szállításához, gazdasági tevékenység végzéséhez. Az ATA igazolvány használatát szabályozó vámegyezményekben (az ATA Egyezményben és az Isztambuli Egyezményben) részletesen olvashat a lehetséges alkalmazási körökről, a szállítható áruk köréről.

Mennyi ideig érvényes az ATA igazolvány?
Az ATA igazolvány a kibocsátástól számított 1 évig érvényes.
Számos tagország elfogadja az úgynevezett csatlakozó igazolványt (Anschluss-Carnet, Replacement carnet), amely akár további 1 évvel meghosszabbíthatja az eredeti igazolvány érvényességét.

A nyomtatvány részei:
 • zöld fedő- és hátlap: az okmány „kerete”, az utazás folyamán megmarad
 • színes példányok: határátlépésnél az adott vámhatóság elveszi a megfelelő lapot
 • sárga export lap: Magyarországról ill. Európai Unióból kilépés
 • fehér import lap: tartózkodó országba belépés
 • fehér re-export lap: tartózkodó országból kilépés
 • sárga re-import lap: Magyarországra ill. Európai Unióba visszalépés
 • kék tranzit lap: tranzit országba be- és kilépés, 72 órás tartózkodásra jogosít
 • színes tőszelvények: a vámhatóság tölti ki és bélyegez a határátlépés során
A kamara által hitelesített ATA igazolványt az utazás megkezdése előtt a helyileg illetékes vámhatóságnál regisztráció céljából be kell mutatni (a vámhatóság „elindítja” az igazolványt). Ez különösen akkor elengedhetetlen, amennyiben nem Magyarországról történik az Európai Unióból való kilépés, mert anélkül az uniós tagország vámhatósága nem fogja kezelni az ATA igazolványt a kilépéskor.
Az ATA igazolvány szabályszerű használatáért, a határátlépésnél történő kezeltetéséért, az ATA igazolvány épségéért az ATA carnet tulajdonosa felel. Ügyelni kell arra, hogy az igazolványt csak megbízható képviselőnek, meghatalmazottnak adja át!
A beléptető vámhivatal az ATA érvényességi idején belül jogosult lerövidíteni a tartózkodási időt, ameddig az árunak el kell hagynia a beviteli országot – függetlenül az 1 éves érvényességi időtől. Ez a fehér színű „import/behozatal” tőszelvényen látható. Ilyen esetben ezt a rövidebb újra-kiviteli határidőt kell betartani, ezért, ha a módosított határidőt rövidnek tartja, már a vámkezelés során jelezni kell ezt a vámhatóság felé, hogy a későbbi reklamációs eljárást elkerülje.
Fontos, hogy az ATA carnet okmányt az oda-vissza úton kezeltetni kell a vámhatósággal!
Az ATA igazolvány szabálytalan használata (pl.nem kezelteti az országokba történő ki- és belépésnél) miatt a külföldi vámhatóság reklamációs eljárást indíthat, mely során felszólít az ATA igazolvány fedezetével szállított áruk újra-kivitelének igazolására. Amennyiben az újra-kivitelt az ATA tulajdonosa nem tudja megfelelő módon igazolni, a külföldi vámhatóság vámot, illetéket szabhat ki.
Egyes országokban a nem megfelelően igazolt áruk visszaszállításánál, a külföldi vámhatóság elfogadja ugyan az igazolást, de utólagos tisztázási díjat határoz meg a reklamációs ügy lezárásánál. Pl. Egyesült Arab Emírségek: 5000 AED, Mexico: 106 EUR-tól, Montenegro: 50 EUR, Svájc: 20-100 CHF, Szerbia: 9450 RSD, Thaiföld: 25-450 EUR, USA: 100 USD, Törökország: 210 TL.
Reklamáció indulhat még:
 • Ha az áru a lejárati időn túl került visszaszállításra. Az ATA Carnet érvényességi ideje 1 év, azonban Mexikó és India vonatkozásában csak 6 hónap!
 • Az áru elveszett, ellopták vagy megsemmisült.
 • Az áru eladásra került anélkül, hogy elvámolták volna.
Az áru esetleges megsemmisülése esetén az Isztambuli Egyezmény III. fejezet, Különleges rendelkezések, 14. cikkre hivatkozva megszüntethető az ideiglenes behozat, rendőrségi jegyzőkönyv alapján.
A visszaérkezés után, a lejárt igazolványokat, ill. amelyeket a Tulajdonos nem kíván felhasználni, 30 napon belül vissza kell szolgáltatni a kibocsátó kamarának.ATA EGYEZMÉNY TAGORSZÁGAI
Albánia Izland Mongólia
Algéria Izrael Montenegró
Andorra Japán Norvégia
Arab Emírségek Kanada Oroszország
Ausztrália Katar Pakisztán
Bahreini Királyság Kazahsztán Srí Lanka
Belorusszia Kína Svájc
Bosznia-Hercegovina Korea/dél Szenegál
Chile Libanon Szerbia
Dél-Afrika Macedónia Szingapúr
Elefántcsontpart Madagaszkár Tajvan
Egyesült Királyság Makaó Thaiföld
Gibraltár Malayzia Törökország
Hong Kong Marokkó Tunézia
India Mauritius Ukrajna
Indonézia Mexikó * USA**
Irán Moldávia Új-Zéland
    Vietnám

Az Európai Unió országai is aláírói az Egyezménynek, de unión belül már nem alkalmazzák ezt az okmányt.
A tagországok az ATA Egyezmény előírásain kívül előírhatnak egyéb betartandó szabályokat:
Törökországi előírások
Az Egyesült Királyság előírásaiA hitelesítés díjszabását az MKIK Alapszabályának 5. melléklete szabályozza részletesen (elérhető: https://mkik.hu/uploads/documentitem/1/alapszabaly20230531-1692874072.pdf ), amelyet az alábbi táblázatban foglalunk össze:    
Áruérték Nettó díj
0-400 000 Ft-ig 24.000 Ft
400 001-600 000 Ft-ig 30.000 Ft
600 001-1 000 000 Ft-ig 50.000 Ft
1 millió Ft felett minden további megkezdett millió után 10.000 Ft
max. 3-szori utazásig, alapdíjon felül, utanként (kibocsátó országból történő ki- és belépésenként) 10.000 Ft
A fenti díjakra 27% ÁFA-t kell számolni
A hitelesítéskor fizetendő óvadék összege 15.000 forint/ ATA carnet

ATA ÉS CPD IGAZOLVÁNY KIBOCSÁTÁSI DÍJAK
ÉRVÉNYES: 2023. január 1-től
ATA igazolvány lap megnevezése Nettó ár/db
ATA fedőlap + hátlap együtt 500 Ft
ATA betétlap 200 Ft
A fenti díjakra 27% ÁFA-t kell számolni
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább