Szakmai vizsgadelegálás

Szakmai vizsgadelegálás

A szakmai vizsgák jogszabályi hátterét A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara feladata, hogy a Budapest területén megszervezésre kerülő szakmai vizsgák vizsgabizottságának ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (vizsgafelügyelő) delegálja.

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe pályázati úton lehet jelentkezni.

 

A pályázatok benyújtása folyamatos!

A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik, tavaszi és őszi időszakban.

Sikeres pályázat és vizsgát követően a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.

Letölthető dokumentumok:

A pályázattal kapcsolatban további információkkal kapcsolatban Dencsikné Horváth Imelda vizsgadelegáló referens nyújt felvilágosítást, 30/437-1368 dencsikne.horvath.imelda@bkik.hu 

Szakmai vizsgáról bővebben:

A szakmai vizsga állami vizsga, amely az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri.

Szakmai vizsga csak a szakképző intézményekben oktatott, Szakmajegyzékben szereplő szakmák (valamint azok műhelyiskolában vagy felnőttképzők által oktatott részszakmái) esetén tehető. Szakmai vizsga csak akkreditált vizsgaközpontban tehető le, szakmai vizsgát csak akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A szakmai vizsga részei

a) interaktív vizsga (számítógép alkalmazását igénylő központi vizsga)

b) projektfeladat (gyakorlati vizsgatevékenység)

A szakmai vizsga vizsganapjai

A szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet tartani. A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontban lehet tenni.

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményében határozza meg, míg a projektfeladat vizsgaidőpontjáról az akkreditált vizsgaközpont dönt.

A vizsgabizottság 3 tagból áll, amelynek

  1. mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
  2. ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
  3. értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (vizsgafelügyelő) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg.

A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Feladatai:

  1. a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,
  2. ellenőrzi a vizsgán felhasznált dokumentumokat (vizsgajegyzőkönyv, feladatleírások, ülésrend, a vizsga adatainak rögzítését biztosító dokumentumok, tűz- és munkavédelmi oktatás jegyzőkönyve, stb.), formai, tartalmi megfelelőségüket (alkalmasak-e az értékelési folyamathoz szükséges adatok, időpontok, információk rögzítésére) – e feladatba bevonhatja az érintett vizsgabizottsági tago(ka)t is 
  3. tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,
  4. vezeti a vizsgát, felügyeli a vizsga folyamatának jogszerűségét, a nyugodt, biztonságos feladatvégzést biztosító feltételek folyamatos meglétét,
  5. felügyeli a jegyzőt, gondoskodik a szabályszerű iratokról, hitelesítésükről,
  6. ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményének dokumentumait, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet.

A szakmai vizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek helyszínéről, valamint az időpontjáról és a szakmai vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról az akkreditált vizsgaközpont - a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal - tájékoztatja a vizsgafelügyelőt.

A vizsgafelügyelő díjazását az akkreditált vizsgaközpont saját hatáskörében határozza meg.

Kapcsolodó jogszabály:

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX.törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább