Visszaélés-bejelentési rendszer

A BKIK, mint foglalkoztató által működtett visszaélés-bejelentési rendszer, amely kizárólag a panaszokról és közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján megtehető bejelentésekre alkalmazható

 

Mire szolgál a bejelentő rendszer és mit lehet bejelenteni?

A Panasztörvény lehetővé teszi, hogy a munkavállalók és a vállalkozások, intézmények partnerei bejelentsék az általuk jogellenesnek vélt cselekményeket, akár anonim módon is. A rendszerben kizárólag jogellenes vagy annak feltételezett cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információ jelenthető be.

Mi a BKIK szerepe?

A BKIK, mint foglalkoztató létrehozta a belső visszaélés-bejelentési rendszerét annak érdekében, hogy a bejelentésre jogosultak bejelentéseit fogadja és kivizsgálja.

Ki tehet bejelentést?

 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló foglalkoztatott;
 • egyéni vállalkozó és egyéni cég, ha a BKIK-val szerződéses kapcsolatban áll;
 • ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testület aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló tagja;
 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló önkéntes és gyakornok;
 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló szerződéses partner (vállalkozó, alvállalkozó, beszállító).

Milyen bejelentés tehető?

Ezen rendszerben csak a BKIK szervezetén belüli jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények, mulasztások vagy egyéb visszaélésekre vonatkozó bejelentéseket lehet megtenni.

Kérjük, olvassa el a tájékoztatást a bejelentésre jogosultak, a bejelentések kezelése, illetve az eljárás szabályai vonatkozásában!

Tájékoztatás a visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos eljárásról

Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban

A bejelentésre jogosultak az alábbi bejelentési csatornákon tehetnek bejelentést:

 • személyesen az alább megadott elektronikus levélcímen vagy telefonon előzetesen egyeztetett időpontban a BKIK székhelyén (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) – időpontegyeztetés: panaszreg@bkik.hu, +36 (1) 488-2000 és a 3-as mellék.
 • postai úton a BKIK 1535 Budapest, Pf. 903. szám alatti címén,
 • elektronikus levélben a visszaeles@bkik.hu e-mail címen,
 • a jelen honlapon található űrlapon,
 • a székhelyt biztosító épület földszintjén elhelyezett panaszládában. 

Más módon a BKIK nem fogad bejelentést.

Bejelentés tétele:

Kérjük, hogy az űrlap kitöltése során az alábbiakat vegye figyelembe és eszerint járjon el:

 1. Ön a bejelentést a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint foglalkoztató tevékenysége kapcsán teszi.
 2. Ön nem köteles megadni nevét vagy más személyes, vagy kapcsolattartási adatát, azonban a Panasztörvény 22. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben azt azonosíthatatlan bejelentő tette meg.
 3. Amennyiben Ön megadja a személyes adatait, úgy azokat kizárólag a vizsgálat lefolytatása érdekében kezeljük. Amennyiben az Ön bejelentése konkrét személy ellen irányul, az Ön személyes adatait érintetti joggyakorlás keretében sem ismerheti meg a bejelentett személy.
 4. Az Ön adatait kizárólag a kivizsgálás érdekében, a bejelentés tárgyát képező magatartás megszüntetése vagy orvoslása céljából kezeljük, ezt követően törlésre kerülnek.
 5. A BKIK a tájékoztatási kötelezettségének kizárólag akkor tud eleget tenni, amennyiben Ön bármely, kapcsolattartásra alkalmas adatát megadja. A kivizsgálás hatékonysága érdekében javasoljuk az e-mail cím feltüntetését.

 

ITT tud (akár anonim módod) bejelentést tenni

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább