Ágazati vizsgadelegálás

Ágazati vizsgadelegálás

Az ágazati alapvizsgák jogszabályi hátterét A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara feladata, hogy a Budapest területén megszervezésre kerülő ágazati alapvizsgák vizsgabizottságának elnökeit delegálja.

Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételre, pályázati úton lehet jelentkezni.

A pályázatok benyújtása folyamatos!

A benyújtott pályázatok elbírálás időszaka 2023 szeptember-november

Sikeres pályázat és vizsgát követően Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.

Letölthető dokumentumok:

A pályázattal kapcsolatban további információkkal kapcsolatban Dencsikné Horváth Imelda vizsgadelegáló referens nyújt felvilágosítást, 30/437-1368 dencsikne.horvath.imelda@bkik.hu  

 

Ágazati alapoktatásról és vizsgáról bővebben:

A szakképző intézményben a szakirányú oktatást az ágazati alapoktatás előzi meg. Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. Az ágazati alapoktatás kizárólag szakképző intézményben szervezhető meg.

Ágazati alapoktatást

  • a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán,
  • szakképző iskolában a kilencedik évfolyamon,
  • kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben (érettségi végzettséggel, valamint második szakmatanulás esetében beszámítás, felmentés nélkül) a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul, amely állami vizsga, a tanulóknak az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.  (A tanuló csak a sikeres ágazati alapvizsga birtokában léphet magasabb évfolyamba, vehet részt a duális képzésben, köthet szakképzési munkaszerződést. Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni.

A vizsga elnökét a területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, a vizsgabizottság többi tagja a szakképző intézményben dolgozó oktatók közül kerül felkérésre. Az ágazati alapvizsga teljesítése az év végén adott bizonyítványba bejegyzésre kerül, ez meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot is igazol. A tanulók a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatják tanulmányaikat azzal, hogy az általuk választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkozniuk. A sikertelenül vizsgázó tanulók magasabb évfolyamra nem léphetnek.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ez azt jelenti, hogy ezzel a beszámítással ágazati alapvizsga nélkül is elkezdhető a szakirányú oktatás.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább