Nyilvántartásba vételi eljárás, hatósági ellenőrzések

Nyilvántartásba vételi eljárás, hatósági ellenőrzések

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.], a korábbi évek gyakorlatát követve, változatlanul előírja a duális képzőhelyként működő képzőközpontok, illetve gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásba történő vezetését (új Szkt. 82.§). A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

Ennek értelmében, azoknál a képzőhelyeknél, illetve gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel vagy tanulószerződéssel (2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén) a jövőben tanulót kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében, a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét (nyilvántartásba vételi eljárás).

Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba,

 • ahol biztosítottak a szakirányú oktatás folytatásának jogszabályi feltételei,
 • amely rendelkezik az oktatni kívánt szakma képzési programjával
 • amely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
 • amely rendelkezik a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel (képzési- és kimeneteli követelmények), valamint
 • a minőségirányítási feladatok esetében:
  • minőségirányítási rendszert működtet vagy
  • a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

Képzési Program

A duális képzőhely az elméleti képzést biztosító szakképző iskolával közösen kidolgozott képzési program alapján biztosítja a gyakorlati oktatást. Az adott szakma képzési és kimeneti követelményei, valamint a szükséges eszközlista (KKK 5. pontja) megtalálhatók ezen a linken

Képzési és kimeneti követelmények

Minőségirányítási Rendszer

Az oktatásra vonatkozóan saját minőségirányítási rendszere van, vagy a kamarai szempontrendszernek (KAMSZER) megfelelő minőségirányítást alkalmaz.

KAMSZER letölthető innen

Tájékoztató nyilvántartásba vételi eljárásról

A szakirányú oktatást szándékozó gazdálkodó szervezeteknek ahhoz, hogy duális képzőhellyé váljon egy úgynevezett nyilvántartásba vételi eljáráson kell átesnie. Az ebben való részvételt kérelmeznie kell a gazdálkodó szervezeteknek a képzőhely szerinti gazdasági kamara felé.

Nyilvántartásba vételi kérelem

A kérelem beküldésekor csatolni kell:

 • Minőségirányítási Rendszer dokumentumot és a hozzá tartozó Nyilatkozatot a gazdálkodó szervezet minőségirányítási rendszeréről (kérelemmel együtt letölthető),
 • kidolgozott Képzési programot,
 • valamint a cég által kijelölt oktató szakirányú végzettségét igazoló dokumentum(ok)at is.

A kitöltött kérelmet a csatolmányokkal a tanacsadok@bkik.hu e-mail címre kérjük beküldeni.

Duális tanácsadói telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 488 2176

A kérelem benyújtása után egyik duális képzési tanácsadónk felveszi a gazdálkodási szervezettel a kapcsolatot.

A nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) közigazgatási hatósági eljárás keretében győződik meg a duális képzőhely jogszabályi feltételek meglétéről. A nyilvántartásba vételi eljárásban a kamarai szakértő és a szakképző iskola képviselője jegyzőkönyv készítése mellett folytatják le a helyszíni szemlét.

Az ellenőrzést követően, a szervezet megfelelősége esetén a területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába, amely közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

 

Személyi feltételek

A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan személy vehet részt, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól aki,

 • mestervizsgával rendelkezik, vagy
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
 • felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakképzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
 • az egészségügyi ágazat tekintetében egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

 

További hasznos linkek:

A duális képzéssel kapcsolatos további hasznos tudnivalók olvashatók az alábbi kiadványunkban:

Kiadványok

Normatíva- és költségkalkulátor

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább