BKIK szolgáltatások

Központi ügyfélszolgálat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara számára kiemelten fontos, hogy a törvény által biztosított köztestületi szerepét a gyakorlatban tartalommal is megtöltse. Annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozásokat érintő közügyekben változásokat érjen el, széles körű szolgáltatások rendszerét alakította ki minden magyar vállalkozó, illetve vállalkozás számára. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Tagregisztrációs és Ügyfélszolgálati Irodájának munkatársai a kamara feladatkörébe eső teendők mellett teljes körűen ellátják a törvényi felhatalmazáson alapuló feladatokat is.

A BKIK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE

- a kötelező kamarai nyilvántartásba vételhez és az önkéntes kamarai tagsághoz kapcsolódó teljes körű ügyintézés 
- igazolások kiállítása
- tagdíjszámlázás
- építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja
- felszólításokkal, behajtásokkal kapcsolatos ügyintézés

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐ VÁLLALKOZÁSOK KAMARAI REGISZTRÁCIÓJA

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a BKIK ügyfélszolgálatának közreműködésével – 2010 óta foglalkozik a budapesti építőipari kivitelezéssel foglalkozó vállalkozások számára kötelező regisztrációval.

Ennek keretében a regisztráció során megadott adatokat folyamatosan ellenőrzi,mint például a vállalkozások szakképzett munkaerejének és a megfelelő szerződések meglétét, illetve hogy a kibocsátott számlákon szereplő tevékenységek megfelelnek-e a bejelentettnek.

A vállalkozói kivitelezői névjegyzéket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti.

Információs és Tanácsadó Iroda

Az Iroda a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján a gazdálkodó szervezeteknek kötelezően nyújtott, térítésmentes szolgáltatásokat végzi. Bármely vállalkozás fordulhat hozzá személyesen, telefonon, e-mailen, amelynek kamarai regisztrációja rendezett.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS, PÁLYÁZATFIGYELÉSI SZOLGÁLTATÁS:

Az Iroda alapfokú információnyújtást/tanácsadást végez hazai és külföldi forrásbevonási lehetőségekről, különös tekintettel a vissza nem térítendő támogatásokra, illetve a visszatérítendő kedvezményes finanszírozási opciókra.

ÜZLETI PARTNERKERESÉS

Az Üzlet@Hálón (www.uzletahalon.huonline felület célja, hogy a vállalkozások díjmentes regisztrációval különböző céginformációkhoz, termékek és szolgáltatások részletes leírásához, üzleti ajánlatokhoz és hírekhez jussanak. Az innovatív cégek partnerkapcsolatainak segítése az InnoPortfólió adatbázis segítségével történik, melynek célja, hogy hidat képezzen a piaci igényeken alapuló termékfejlesztés és a kutatói szféra között.

ADÓTANÁCSADÁS

Személyre szabott tanácsadás adózási, számviteli témakörben: adózási módok, vonatkozó jogszabályok értelmezése; tájékoztatás nyújtása számviteli-könyvelési tevékenységekről, határidőkről, szakirodalomról.

JOGI TANÁCSADÁS, JOGSZABÁLYFIGYELŐ

A Gktv. által kötelezően előírt témakörökön túl az Iroda alapfokú, általános jogi tanácsadással is áll a vállalkozások rendelkezésére, azonban a teljes és helytálló jogi vélemény kialakítása, a felmerült jogi problémával kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt javasolt a vállalkozás saját jogi képviselőjével történő konzultáció.

Széchenyi Kártya ügyintézés

Széchenyi Kártya Program olyan vállalkozói hitelprogram, amelynek segítségével a mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerű eljárással, gyorsan és kedvezően juthatnak finanszírozási lehetőségekhez, a program keretében lévő hiteltípusokon keresztül. A hitelkonstrukciókhoz kedvezményes kamatozású állami kamat- és kezességi díj támogatás kapcsolódik. A hitelhez jutást a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása segíti. Központi, valamint kerületi irodáinkban munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást. Elérhetőségeink, nyitva tartásunk megtalálható a BKIK honlapján a Szolgáltatások/Széchenyi kártya menüpont alatt.

A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM KERETEIN BELÜL ELÉRHETŐ BANKI TERMÉKEK:

- Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
- Széchenyi Forgóeszközhitel
- Széchenyi Beruházási Hitel
- Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
- Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
- Agrár Széchenyi Kártya

KÖZPONTI SZÉCHENYI KÁRTYA IRODA
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VI. emelet 602.

KELET-PESTI REGIONÁLIS- ÉS SZÉCHENYI KÁRTYA IRODA
Cím: 1165 Budapest, Jókai Mór u. 6. I. emelet 99.

XVIII-XIX. KERÜLETI REGIONÁLIS- ÉS SZÉCHENYI KÁRTYA IRODA
Cím: 1181 Budapest, Üllői út 453. földszint

XX. KERÜLETI REGIONÁLIS- ÉS SZÉCHENYI KÁRTYA IRODA
Cím: 1201 Budapest, Baross u. 72.

Okmányhitelesítés

BKIK e szolgáltatás keretében az áruk eredetére vonatkozó származási bizonyítványokat és a külkereskedelmi forgalomban szükséges egyéb okmányokat hitelesíti (ATA Carnet, származási bizonyítványok, kereskedelmi számlák, minőségi bizonyítványok, egyéb külkereskedelmi iratok). Az Okmányhitelesítő Irodában nyomtatványok (EUR.1., EUR.MED., A.TR., származási bizonyítvány, ATA Carnet, vámszámlák) és ICC-kiadványok (UPC600, Incoterms, szerződésminták) is kaphatók. Az önkéntes kamarai tagok a jelentős, 30-55% -os kedvezményben részesülnek a hitelesítési díjakból.

Oktatás

A BKIK Oktatási Igazgatósága a gazdasági élet igényei szerint a kamarai törvényben és a szakképzési törvényben meghatározott oktatáshoz kapcsolódó közfeladatokat lát el, ennek kertében felnőttképzéseket, tájékoztató előadásokat, továbbá mesterképzést szervez.

A duális képzés keretében ellenjegyzi a tanulószerződéseket, együttműködési megállapodásokat.

Szervezi és lebonyolítja a minden évben megrendezésre kerülő Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), amelynek győztesei nemzetközi szinten képviselik a magyar szakképzés sikereit.

Mestervizsga

A mestervizsgát megelőző képzés célja, hogy a jelölteket a mester cím viselésével együtt járó magas szakmai követelményekre felkészítse, a vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges alapvető jogi, pénzügyi, számviteli, gazdasági információkkal ellássa, a tanulók gyakorlati oktatásához szükséges pedagógiai ismeretekkel felvértezze.

A jelentkezők a BKIK Mestervizsga Titkárságán részletes tájékoztatást kapnak a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról. A mestervizsga és egyéb szakmai bizottságok tagjainak összeállításánál az önkéntes tagok előnyt élveznek, továbbá közel 30% kedvezményt is kapnak a vizsgadíjakból.

Pályaorientáció

A pályaorientáció arra szolgál, hogy az ember megtalálja a hozzá illő munkát, a munkáltató pedig megtalálja a neki kellő szakembert. A kamara pályaorientációs tevékenységének célja, hogy a munkaerőpiac igényeit összehangolja a leendő munkavállalók lehetőségeivel, az arra alkalmas és fogékony fiatalokat a szakmaszerzés felé irányítsa.

Elsődleges célcsoportunk a pályaválasztás előtt álló általános iskolások, akiket a szülők, a pedagógusok és a gazdaság aktív szereplőinek bevonásával, élményt adó foglalkozások keretében igyekszünk megnyerni a jövő szakembereinek utánpótlása számára. A másik csoport a szakmával még nem rendelkező, de már érettségizett, vagy közvetlenül az előtt álló gimnazista vagy szakgimnáziumi fiataloké. Velük is megismertetjük a szakmaszerzés előnyeit, amivel nem csak munkaerőpiaci helyzetükön, de felsőbb szintű továbbtanulási esélyeiken is javíthatnak. Minden esetben arra törekszünk, hogy a programok során testközelből tapasztalják meg az adott szakma szépségeit, minél közelebb kerüljenek magához a munkához. Külön hangsúlyt kapnak az ösztöndíjas, vagy más néven hiányszakmák. Ezek népszerűsítésére célzott programokkal és kiadványokkal készülünk.

Irodahelyiségek, konferenciatermek bérlése

BKIK reprezentatív, a Budai Várnegyed közelében álló irodaházában rendezvényhelyszínek bérlésére van lehetőség, amely ideális választás lehet konferenciákhoz, tárgyalásokhoz, sajtótájékoztatókhoz, kerekasztal beszélgetésekhez, tréningekhez és továbbképzésekhez. Korszerű technikai és informatikai berendezések segítik a rendezvények magas színvonalú lebonyolítását.

Bérelhető helyiségek a 2-3 fős személyes megbeszélésre alkalmas tárgyalóteremtől a 150 fős befogadóképességű konferencia teremig.

A 24 órás biztonsági szolgálattal ellátott komplexumban – azonnali költözéssel – irodák bérelhetők.

Az irodákban klímaberendezés, internet és ISDN telefonvonalak biztosítottak. A környék kiváló infrastruktúrával rendelkezik: az épület Budáról és Pestről gépjárművel és tömegközlekedéssel, de akár kerékpárral is könnyen megközelíthető. A közelben éttermek, posta és bank található.

Az önkéntes kamarai tagok a szolgáltatás díjából akár 50% kedvezményben is részesülnek.

Budapesti Békéltető Testület

A kamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület már több mint húsz éve áll a fogyasztók és vállalkozások szolgálatában, ellátva a köztük felmerült viták ingyenes, gyors megoldására irányuló feladatokat. Legfőbb célja az egyezség létrehozása egyszerű eljárás keretében.

Az eljárás a fogyasztó írásos kérelmére indul, amelyhez mellékelni kell az üggyel kapcsolatos bizonyítékokat. Megindításának feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését az érintett vállalkozással.

Mediáció

A kamara Gazdasági Szolgáltató Tagozatának Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya fontos feladatának tekinti a kis- és közepes vállalkozók között felmerülő vitás helyzetek mediátorok bevonásával megvalósuló, gyors, olcsó és hatékony megoldásának elősegítését.

A mediáció – közvetítés − olyan permegelőző vitarendezési eljárás, amelyben a mediátor a vitában álló felekkel folytatott egyeztetések révén azt tűzi ki célul, hogy a konfliktus szereplői saját felelősségüket és valódi érdekeiket felismerve méltányos egyezséget kössenek egymással.

A közvetítői eljárás szervezője és megvalósítója a mediátor. A közvetítői vitarendezési forma elterjesztése érdekében a jogalkotó illetékkedvezményt és előnyős perköltség-viselési szabályokat biztosít a mediációt igénybe vevő ügyfeleknek.

Mediátorképzés

A Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály mediációs tevékenysége mellett a Mediátorképző Akadémia szervezi és összehangolja a gazdasági mediátorok magas színvonalú képzését. A Mediátorképző Akadémia országosan elismert, az Igazságügyi Minisztérium által akkreditált olyan egyedülálló és gyakorlatorientált felnőttképzési intézmény, ahol – a különböző gazdasági szakterületeket felölelő, közel kétszázezer fős tagság révén – a végzett mediátorok egy szervezeten belül találkozhatnak potenciális ügyfeleikkel. A képzés díjából kedvezményt biztosítunk az önkéntes tagjainknak.

Munkahelyi konfliktuskezelés

Nézeteltérések minden társas közegben kialakulhatnak, és ez alól a munkahely sem kivétel, legyen szó startupban, kkv-nál vagy nagyvállalatnál dolgozókról. A cégben fennálló feszültség ráadásul csökkenti a munkatársak teljesítményét és döntéseinek minőségét.

Magyarországon először Kamaránk biztosít általános szervezeti konfliktuskezelési tanácsadást rendezett státuszú önkéntes tagjaink és a budapesti regisztrált vállalkozások részére. A folyamat során minden személytől és szervezeti egységtől független és pártatlan szakemberrel, teljes titoktartásban tudja a kapcsolódó témákat megvitatni.

BUM

A helyi gazdasági élet minden szereplőjének és a vásárlóknak, lakóknak is elsődleges érdeke az élhető városi környezet megteremtése. A város több pontján ennek érdekében a vállalkozók összefogtak és együttműködve európai mintára egyre több úgynevezett „tematikus utcát” hoztak létre fővárosunkban, összehangolva marketing tevékenységüket. Ezen folyamat támogatására és felkarolására a BKIK immár 5 éve létrehozta a BUM – Bevásárló és Tematikus Utcák Menedzsmentjét. A BUM Nonprofit Kft. célja, hogy segítse és  fejlessze a célterületek kereskedelmét és növelje az utcák látogatottságát, megelőzze az üzletek  és a hagyományos kereskedő utcák kiüresedését. Ezen kívül pedig összehozza mindazon szereplőket, akik együtt dolgoznak a főváros, a kereskedelem és a turizmus fejlesztéséért.

További információ a www.bkik.hu oldalon.

A jelen összefoglaló anyagnak nem célja mindazon szakmai ismeretek kimerítő jellegű bemutatása, hanem a teljesség igénye nélkül, tájékoztatási céllal kívánunk a vállalkozásoknak segíteni. Esetleges további kérdés esetén forduljanak bizalommal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához a  e-mail címen vagy keresse fel könyvelőjét, vagy jogi képviselőjét. A Kamara nem tudja szavatolni, hogy egyedi ügyekben a hatóságok a tájékoztatásban elhangzott szakmai véleménnyel azonos álláspontot képviselnek, ezzel kapcsolatosan a felelősségét kizárja.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább