Cégautóadó és gépjárműadó

Cégautóadó

Kinek kell fizetni cégautóadót?

Főszabály szerint: járműnyilvántartás szerint bejegyzett tulajdonos

Kivételek:

 • Hatósági nyilvántartásban szereplő (magyar rendszám) személygépkocsi pénzügyi lízingelése esetén a lízingbe vevő
 • Hatósági nyilvántartásban nem szereplő (külföldi rendszám) személygépkocsi esetén az a személy / szervezet aki költséget számol el.

 

Mikor keletkezik és szűnik meg az adókötelezettség?

 

     

Adókötelezettség

 

 

 

 

Időpont

 

Keletkezés

 

Tulajdonszerzés, pénzügyi lízingbe vétel, külföldi személygépkocsi után költség elszámolás hónapját követő hónap 1. napján

 

 Megszűnés

Annak a hónapnak az utolsó napján amikor eladják, elajándékozzák,  lízingbe adóhoz visszakerül, külföldi szgk utolsó ktg elszámolása, ellopják, megsemmisül

 

Mely esetekben nem keletkezik cégautóadó?

 • A cég által a magánszemély tulajdonában levő személygépkocsi hivatalos használata miatt személyi jellegű egyéb ráfordításként elszámolt költségtérítés nem keletkeztet cégautóadó-fizetési kötelezettséget, ügyelve arra, hogy a magánszemély nem számol el tételesen személygépjármű használattal kapcsolatos költséget! (Tételes költségelszámolásnak minősül például a dolgozó által benyújtott üzemanyag vagy szerviz számla)
 • A magánszemély tulajdonában álló személygépkocsinál, a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése (teljesített kilométer-távolság, futásteljesítmény) figyelembevételével, ha az utazásra kifizetett összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.
 • A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése a munkában töltött napokra vagy a hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolságra a ha az nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.
 • Környezetkímélő gépjárművek: forgalmi engedélyben az alábbi besorolású járművek
  • 5E – tisztán elektromos gépkocsi
  • 5P – Plug-in hibrid gépkocsi
  • 5N – Növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi
  • 5Z – nulla emissziós (hidrogén cellás) gépkocsi
 • Alábbi rendszámtáblával rendelkező járművek:
  • CD - diplomata
  • OT – oldtimer
  • Z – ideiglenes rendszámtáblával ellátott

 

Mekkora a cégautóadó mértéke és hogyan lehetséges csökkenteni?

2022.07.01-től a cégautóadó mértéke az alábbiak szerint módosult:

Cégautóadó csökkentése – kétszeres adóztatás kizárása

Ha a cégautóadó és a gépjárműadó alanya egy és ugyanazon személy, akkor a negyedévre jutó havi cégautóadó mértéke csökkenthető a határidőben megfizetett (03.15, 09.15) gépjárműadó havi szintű összegével.

A bevallást negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani és megfizetni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak.

Gépjárműadó

A gépjármű forgalomba helyezését követően gépjárműadó-kötelezettség keletkezik. 2021-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal vette át az adó kezelésének és beszedésének feladatát.

Az adót, az év első napján (január 1.) a járműnyilvántartásban bejegyzett üzemben tartónak, ennek hiányában pedig a tulajdonosnak kell megfizetnie.

Gépjárműadó mértéke:

 • Az adó mértéke a személygépkocsi esetén annak gyártási évétől és teljesítményétől (kW) függ.
 • autóbusz esetén annak önsúlyától,
 • teherautó esetén annak önsúlyától és raksúlyától.

Személyautók esetében az alábbiak szerint alakul az adó mértéke:

Jármű gyártástól számított kora

Ft / kW

1-3 év között

345

4-7 év között

300

8-11 év között

230

12-15 év között

185

16 éves és annál idősebb

140

 

Adóbevallási és adófizetési határidő:

A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden adóév elején megküldi az adózók számára a gépjárműadó határozatot, melyben közli az éves adófizetési kötelezettséget.

Az éves gépjárműadó évente két egyenlő arányban kell teljesíteni, az első részletet a tárgyév március 15. napjáig, valamint a második részletet a tárgyév szeptember 15. napjáig.

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább