Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó (HIPA)

A helyi adók rendszerében az önkormányzatok által a leginkább állandó jelleggel alkalmazott  közteher, a helyi iparűzési adó.

Helyi iparűzési adót köteles fizetni az a vállalkozó, akinek a székhelye vagy a telephelye az adott önkormányzat területén található, és ott vállalkozási (iparűzési) tevékenységet folytat részben vagy egészben.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó által ilyen minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának levezetése:

Ha a vállalkozás több településen rendelkezik telephellyel, akkor az iparűzési adó alapját - a törvényi előírásoknak megfelelően - meg kell osztania a települések között.

Eladott áruk beszerzési érték és közvetített szolgáltatások levonhatóságának korlátja:

Nettó árbevétel sávok

Levonható összeg %-a

0 – 500 millió Ft meg nem haladó

nettó árbevétel 100%

500 millió Ft – 20 milliárd Ft meg nem haladó

nettó átbevétel 85%

20 milliárd Ft – 80 milliárd Ft meg nem haladó

nettó árbevétel 75%-a

80 milliárd Ft meghaladó

nettó árbevétel 70%-a

 

Adó mértéke:

Az adó maximális mértéke az adóalap 2%-a, amitől az önkormányzatok saját döntésük alapján eltérhetnek. Az önkormányzatok által bevezetett összes helyi adóról a Magyar Államkincstár vezet nyilvántartást, mely ezen a linken érhető el.

Bevallási és fizetési határidők:

Helyi iparűzésiadó-előleget évente kétszer, az adóév március 15., valamint szeptember 15.-ig kell megfizetni. A helyi iparűzésiadó bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje az adóévet követő év, május 31.

Egyszerűsített Iparűzési adó (IPA)

 

  • 2023.01.01-től  a kisvállalkozóknak lehetőségük van választani egy új, egyszerűsített adóalap szerinti adózást, melynek feltétele, hogy az éves bevétel nem haladhatja meg a 25 000 000 Ft-ot.
  • Az adóévi bevétel nagyságától függően az iparűzési adó sávosan differenciált lesz, mely az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételi határok

Adóalap

Adó ( max 2%)

< 12 000 000 Ft

2 500 000 Ft

50 000 Ft

12 000 000 < 18 000 000 Ft

6 000 000 Ft

120 000 Ft

18 000 000 < 25 000 000 Ft

8 500 000 Ft

170 000 Ft

 

Egyszerűsítés:

  • Adóbevallást csak akkor kell benyújtani, ha az előző évi bevételi sávhoz képest eltérés van
  • Adófizetési kötelezettség évente egyszer merül fel!

A választás szabályai:

  • Teljes adóévre választható, a vállalkozó erre irányuló döntése addig marad érvényben, amíg vissza nem vonja.
  • A fizetendő adó a székhelye és az összes telephelye vonatkozásában külön-külön kerül megállapításra, telephelyenként nem lehet eltérő módszert választani. Azoknak a kis bevételű vállalkozóknak, akinek több településen van telephelye, nem biztos, hogy megéri ezt választani.

A megszűnés szabályai:

  • Ha a vállalkozó nem kívánja tovább alkalmazni a tételes adóalap-megállapítási módszert, úgy az erre irányuló bejelentését a bevallás benyújtásáig teheti meg (05.31), de ezzel egyidejűleg más módszer alapján kell teljesítenie kötelezettségét az adóév egészére nézve!
  • A bevételi értékhatár átlépése miatt az érintett adóév és a következő adóév vonatkozásában nem alkalmazhatja ezt a módszert.
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább