Kisadózó vállalkozások tételes adója - KATA

A tételes adó, a kisebb gazdasági teljesítményű, saját termékeikkel és szolgáltatásaikkal közvetlenül  magánszemélyeket kiszolgáló egyéni vállalkozások adózási feltételeinek javítása érdekében hozta létre a jogalkotó. Az adó alanya mentesül a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulás adó bevallása és megfizetése alól.

Kata alanya:

A főfoglalkozású, egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó választhatja, az ott rögzített tevékenységeivel összefüggésben.

Főfoglalkozású egyéni vállalkozónak minősül, aki az egyéni vállalkozásával egy időben:

 • nem áll 36 órát meghaladó munkaviszonyban
 • nem minősül nyugdíjasnak
 • nem biztosított külföldön
 • nem minősül rokkantsági / rehabilitációs ellátásban a törvényben meghatározott mértékig
 • nincs nevelő szülői foglalkoztatási jogviszonyban van

Nem választhatja ezen adózási módot: egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság és az ügyvédi iroda

Mikor választható?

Működő egyéni vállalkozók:

Év közben is választhatják ezen adónemet, ha a feltételeknek megfelelnek. Az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre.

Kezdő egyéni vállalkozók:

A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó a kata választásának bejelentését a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz való bejelentéssel egyidejűleg teljesítheti. Ilyenkor az adóalanyiság az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének napjával jön létre.

Adóalanyiság megszűnését eredményező okok:

 • számla- vagy nyugtaadás elmulasztása
 • be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása
 • igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért kiszabott mulasztási bírság, jövedéki bírság
 • nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot.
 • hosszútávú ingatlanbérbeadási tevékenységből származó bevétel megszerzése esetén
 • jogi személytől származó bevétel megszerzése
 • nem minősül tovább főfoglalkozású kisadózónak

Tételes adó mértéke és megfizetése:

A tételes adó havi összege: 50 ezer Ft.

A tételes adót havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni

Bevételi határértékek és különadó:

Minden aktív hónap 1,5 millió Ft bevételi keretet biztosít az adózó számára. Ha a teljes adóévben szünetelés nélkül folytatta gazdasági tevékenységét, akkor a havi tételes adók megfizetésével 18 millió Ft bevétel számlázható le. A keretösszeg elérésével az adóalanyiság nem szűnik meg, azonban a keretösszeget meghaladó bevételt 40 %-os különadó terheli.

Fontos, hogy nem szabad a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) 18 millió Ft bevételi keretét összekeverni az általános forgalmi adó (ÁFA) 12 millió Ft-os alanyi adómentesség határértékével, mert ezen kettő korlát egymástól teljesen független. Más módon számítandó mindkét határ!

Kata bevallási és fizetési határidő:

A kisadózó vállalkozásnak az adóévről, követő év február 25-éig kell bevallást benyújtani az adóalany minőségében megszerzett bevételekről, továbbá megfizetni a 40%-os különadó alá tartozó adót.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább