Kisvállalati adó – KIVA

A KIVA választása nagy valószínűséggel megéri azon vállalkozásoknak, amelyeknél a bértömeg nagysága meghaladja a vállalkozás eredményét, vagy a tulajdonosok az eredmény jelentős részét visszaforgatják. Hosszabb távon pedig ez az adózási mód különösen kedvező a növekedni vágyó vállalkozások számára.

A kisvállalati adózás választásának feltételei, hogy a KIVA alanyiság adóévét megelőző adóévben a vállalkozás:

 • Átlagos statisztikai állományi létszáma – a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen – várhatóan nem haladja meg az 50 t;
 • A kapcsolt vállalkozások adataival együttesen kiszámított bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot,
 • Mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot.
 • Az üzleti évének mérleg fordulónapja december 31. (nem lehet eltérő üzleti éves),
 • A nettó finanszírozási költségei nem haladják meg a 939 810 000 forintos értékhatárt.

Az adóalanyiság megszűnik többek között a következő okok miatt:

 • A 6 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal,
 • A végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal,
 • az adóalany egyesülését, szétválását megelőző nappal,
 • A létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt.

Kisvállalati adót választhatják az alábbi vállalkozások:

 • Egyéni cég
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Zártkörűen működő részvénytársaság
 • Szövetkezet és a lakásszövetkezet
 • Erdőbirtokossági társulat
 • Végrehajtó iroda
 • Ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda
 • Szabadalmi ügyvivői iroda
 • Külföldi vállalkozó
 • Belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy

A KIVA kiváltja az alábbi adónemeket:

 • Társasági adót (TAO),
 • Szociális hozzájárulási adót (SZOCHO)

Az adó alapja főszabály szerint (néhány korrekciós tétel mellett):

 • a személyi jellegű kifizetések és jóváhagyott osztalék összege,
 • amely a kapott osztalékkal és a nettó tőkebevonással is csökkenthető,
 • de legalább a személyi jellegű kifizetések összege (minimum adóalap).

 

A kisvállalati adó kulcsa: 2022. január 1-jétől, 10 %

Kiva bevallási és fizetési határidő:

 • Az kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként köteles megállapítani, és az adóévet követő év május 31-ig bevallani, befizetni.
 • Az adózónak év közben adóelőleg-megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét van negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

A KIVA legalapvetőbb előnyei a következők:

 • A béreket terhelő adókulcs (10%) lényegesen kedvezőbb a kiváltott szociális hozzájárulási adó kulcsánál (13%),
 • A szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények többsége (munkaerőpiacra lépők, 3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott munkaképességű személyek, szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmények) a kisvállalati adóban is igénybe vehető a személyi jellegű kifizetések csökkentése révén,
 • A vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez adóalapot, csak a vállalkozásból kivont nyereség (osztalék) után kell adózni,
 • Amennyiben a beruházások tőke bevonását (vagy a kapott osztalékok vállalkozásban tartását) igénylik, költségük a minimumadó, azaz a személyi jellegű kifizetések terhére is leírható az adóalapból.
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább