Online fogyasztóvédelmi vitarendezés

Az Európai Bizottság már 2016-ban létrehozta az úgynevezett uniós békéltető honlapot (www.ec.europa.eu/odr), amelynek segítségével egyszerűen rendezhetőek az online vásárlásból fakadó fogyasztóvédelmi vitás ügyek az Európai Unióban.

Az uniós békéltető honlap arra szolgál, hogy az internetes megrendelésekből származó fogyasztóvédelmi vitás ügyek könnyen rendezésre kerüljenek a fogyasztók és a kereskedők között Ez az online vitarendezés, amelyben részt vesz nem csak az előbb említett két vitás fél, hanem a kettejük ügyében olcsón (Magyarországon ingyen), gyorsan, egyszerűen döntést hozó békéltető testület is – az online vitarendezés ráadásul végig az interneten zajlik.

Ha felkeresi a fogyasztó a honlapot, először válaszolnia kell néhány egyszerű kérdésre, hogy kiderüljön, fennállnak-e az eljárás feltételei. Utána le kell írni a panaszt, megadni a vállalkozás adatait, csatolni a bizonyítékokat. Amennyiben bármit nem értene a fogyasztó, a vállalkozás vagy pedig maga az eljáró vitarendezési fórum, úgy Magyarországon is online vitarendezési kapcsolattartó pont segít a feleknek. Elmagyarázza az online vitarendezés folyamatát az elejétől a végéig, támogatást nyújt a kérelem benyújtásához, de ugyanígy tájékoztatást ad mindazokról a fogyasztói jogokról, amelyek hazánkban érvényesíthetőek az adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatosan.

Ami az eredményeket illeti, jól mutatja, hogy az online vitarendezésnek köszönhetően jelentős számban oldódnak meg Európa-szerte a különböző viták.

A békéltető honlap fejlesztésekor kiemelt jelentőséggel bírt, hogy azt a fogyasztók és vállalkozások valóban ismerjék és igénybe is vegyék.

Amely vállalkozás termékeket vagy szolgáltatásokat kínál az interneten, meg kell jelenítenie ÁSZF-jében az alábbiakat:

-az uniós békéltető honlap elérhetősége, azaz a linkje (www.ec.europa.eu/odr), könnyen elérhető módon,

-az uniós békéltető honlap létezéséről és arról szóló tájékoztatás, hogy az felhasználható a fogyasztókkal fennálló viták rendezéséhez,

-a kereskedő e-mail címe.

A fogyasztónak e-mail üzenetben küldött ajánlatban szintén szerepeltetniük kell az uniós békéltető honlap internetes elérhetőségét.

Pozitív, hogy mind a fogyasztók és a vállalkozások hasznosnak tartják az uniós békéltető honlapot, hiszen látogatóinak több mint kétharmada tett a legutóbbi felmérések szerint ilyen visszajelzést.

A BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZEREPE AZ ONLINE VITARENDEZÉSBEN

Az uniós békéltető honlap megjelenése azt is jelenti, hogy meg is kell tanítani az érintetteket a honlap használatára.

Éppen ezért, az Európai Bizottság már a 2016. évet megelőzően létrehozta az online tanácsadó pontok uniós hálózatát a tagállamokban. Mindegyik országban kijelölésre került egy olyan szervezet, amely támogatást nyújt az uniós békéltető honlapon keresztül benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezéséhez.

Magyarországon mindezeket a feladatokat a kezdetektől 2019. szeptember 1-ig kizárólag a Budapesti Békéltető Testület látta el. A 2019: LXVII. törvény 56. §-ával módosult a fogyasztóvédelemről szóló törvény 19. §-a. Eszerint: A fogyasztóvédelemért felelős miniszter látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait.

A kapcsolattartó pontra szükség van, hiszen a vitás feleknek érteniük kell az ügyükben eljáró békéltető testület működését, tudomást kell, hogy szerezzenek az eljárással kapcsolatos lényegi információkról. Emellett az online vitarendezési eljárás sikere nagymértékben függ attól, hogy egy adott tagállamban a fogyasztó egész pontosan milyen fogyasztói jogokat érvényesíthet. Így például, már a honlapon kitöltendő elektronikus panaszűrlapon is fel kell tüntetni, mi a panaszos pontos követelése a vállalkozással szemben. Épp ebben a kérdésben fog később az adott vitarendező testület dönteni. Erről pedig nyilatkozni kizárólag úgy lehet érdemben, ha az illető panaszos tisztában van fogyasztói jogaival.

2019. szeptember 1-jéig napjainkig a Budapesti Békéltető Testület a hazai békéltető testületek közül kizárólagos illetékességgel rendelkezik Magyarországon a határon átnyúló, online vásárlásból fakadó fogyasztóvédelmi vitás ügyek eldöntésére. Most már minden megyei kamara mellett működő békéltető testület eljárhat ilyen ügyekben. Ez alól csak azok a beadványok kivételek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelete alá tartozó pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Utóbbi ügyekben ugyanis már a Pénzügyi Békéltető Testület jár el.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább