SZJA – Vállalkozói Személyi Jövedelemadó – VSZJA

Vállalkozói Személyi Jövedelemadó (VSZJA)

A főszabály szerinti vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozó, a vállalkozói tevékenységéből származó jövedelmét, a vállalkozói bevételből az elismert és igazolt költségek levonásával határozza meg, majd ezen végleges eredményt osztalék formájában realizálja.

A vállalkozói jövedelem és osztalékalap megállapítása:

A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép látható

Egyéni vállalkozó bevételei:

Az szja törvény 10. számú melléklete sorolja fel a vállalkozói jövedelemszámítás során előforduló bevételeket:

 • anyag, áru, szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel,
 • előlegként kapott összeget (tárgyi eszközök értékesítésekor kapott előleg nem számít bele)
 • tárgyi eszközök értékesítésének bevételei,
 • egyéb bevételek, támogatások,
 • kapott kamat, kötbér, késedelmi kamatok,

Egyéni vállalkozó jellemző költségei:

Az szja törvény 11. számú melléklete hosszan sorolja a vállalkozói jövedelemszámítás során jellemzően felmerülő és elszámolható költségeket:

 • anyag, áru, göngyöleg beszerzések költségei,
 • tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékcsökkenési leírása,
 • munkabérek és közterhei (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás),
 • kivét, szociális hozzájárulási adója, egészségügyi szolgáltatási járulék,
 • vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó tagdíjak, kamarai tagdíjak,
 • a tevékenységhez kapcsolódó kifizetett vagyon-, felelősség-, kockázati biztosítás díja,
 • vállalkozói hitelekhez kapcsolódó kamatok, banki költségek,
 • a központi költségvetésbe, a helyi önkormányzatoknak megfizetett, kizárólag a tevékenységhez kapcsolódó adó, illeték, hatósági díj, vám, vámkezelési díj, perköltség, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék

Az egyéni vállalkozó a törvény 3. számú mellékletben található igazolás nélkül elszámolható költségekről szóló rendelkezések megfelelő alkalmazásával számolhat el igazolás nélkül költséget.

 

 

Vállalkozói kivét:

Az egyéni vállalkozó személyes munkavégzésének díjazása, ezen összeg nagyságát az egyéni vállalkozó határozza meg, de minimum a tevékenységnek megfelelő minimálbér / garantált bérminimum után kell megfizetni az alábbi adókat:

 • 15% személyi jövedelemadó
 • 18,5% társadalombiztosítási járulék
 • 13% szociális hozzájárulási adó (minimálbér 112,5% / garantált bérminimum 112,5%)

Vállalkozói jövedelemadó:

Az egyéni vállalkozó nem tud eredménytartalékot képezni, így év végén keletkező nyereségét az osztalékadózás szabályai szerint leadózza. A bevételek és költségek év végi különbözete külön adózó jövedelemként adózik. A vállalkozás eredményét terhelő adók:

 • vállalkozói jövedelemadó 9% szja (bevételek és költségek különbözete, azaz a nyereség után növelő és csökkentő tételek figyelembevételével)
 • osztalékadó 15% személyi jövedelemadó az osztalékalap után (az osztalékalapnál növelő és csökkentő tételek figyelembevételével)
 • szociális hozzájárulási adó 13% az osztalékalap után (a szociális hozzájárulási adó fizetési felső korlátig!)

Amennyiben a vállalkozói kivétünk egy adóév alatt elérte a minimálbér 24-szeresét, és így ezután a szociális hozzájárulási adó már megfizettük (adófizetési felső határ), akkor az osztalékalap utáni nem merül fel szociális hozzájárulási adó.

Nyilvántartások:

Az egyéni vállalkozónak, amennyiben a vállalkozó jövedelemadózás szabályait választja, nem elég bevételi nyilvántartást vezetnie. A tételes költségelszámolást alkalmazó vállalkozói jövedelemadózást választó egyéni vállalkozó alapnyilvántartása a törvény 5. számú melléklete szerint:

 • naplófőkönyv
 • pénztárkönyv
 • bevételi és költségnyilvántartás
 • részletező nyilvántartások (szükséges ha jövedelemszámítást alá kell támasztani)

Bevallások és fizetési határidők:

 • Az  egyéni vállalkozónak havonta adó- és járulékbevallást kell benyújtania amelyben a „vállalkozói kivét” alapján, de minimum a törvény szerinti adó- és járulékminimumok összegét be kell vallania és meg kell fizetnie tárgyhót követő hónap 12. napjáig.
 • A vállalkozói kivét alapján számított szja adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie. Ezt külön bevallani nem kell.
 • Az alapnyilvántartások alapján az adóévet követő év május 20-ig, az éves eredményről a személyi jövedelemadó bevallásában ad számot az egyéni vállalkozó.
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább