Társasági adó – kedvezmények

Társasági adó – igénybe vehető adókedvezmények

Az adókedvezmények a társasági adó alapján 2 részre tagolhatjuk. Először a kedvezmények közül a fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe, a számított adó 80%-ig. Ezt követően  minden más adókedvezmény a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett, számított adó 70 százalékáig érvényesíthető, ilyen adókedvezmények lehetnek például:

 • Látvány-csapatsportok támogatása,
 • Filmgyártás támogatása,
 • Kis- és középvállalkozások adókedvezménye,
 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás felújítás kedvezménye, és az
 • Élőzenei szolgáltatás kedvezménye.

A következőkben a beruházásokkal kapcsolatos legfontosabb adókedvezményeket ismertetjük.

 1. Fejlesztési adókedvezmény:

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet:

 • Kis- és középvállalkozás valósít meg, vagy
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Pest tervezési-statisztikai régióban nagyvállalkozás hoz létre.

A beruházás tervezett megkezdése előtt:

 • Az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a kormányrendeletben meghatározott valamennyi adatot vagy
 • meghatározott esetekben az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez

Fejlesztési adókedvezményt (80%-os korlát) meghatározott és a társasági adóról szóló törvényben felsorolt beruházások üzembe helyezése és üzemeltetése esetén veheti igénybe az adózó. Ilyen beruházásnak minősülnek az alábbiak.

 • Jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
 • Munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
 • Kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,
 • Jelenértéken legalább 50 millió forint értékű, kisvállalkozás által megvalósított beruházás
 • Jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, középvállalkozás által megvalósított beruházás,
 • Jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,
 • Jelenértéken legalább 100 millió forint értékű alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás.
 • Jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás

Érvényesíthetőség időtartama:

Az adózó a fejlesztési adókedvezményt 13 adóéven át érvényesítheti a beruházás üzembe helyezését követő adóévben és az azt követő 12 adóévben. Fontos feltétel, hogy a fejlesztési adókedvezmény kérelmének benyújtását követően, legkésőbb annak 16. adóévéig érvényesíthető a kedvezmény. Ilyen módon tehát érdemes legkésőbb a bejelentést követő negyedik évben megkezdeni az adókedvezmény érvényesítését.

 1. KKV-k beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény:

Ezt az adókedvezményt azok az adózók érvényesíthetik, akik a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés megkötése adóévének utolsó napján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak (KKV) minősülnek. Adókedvezményt érvényesíthet a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után.

Az adókedvezmény mértéke: az adóévben fizetett hitel kamata.

Az érvényesítés feltétele:

 • Az adózó tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől hitelt vett igénybe, amely hitelt kizárólag ezen célokra használja fel.
 • Az adókedvezmény mértéke ebben az esetben (figyelemmel az adókedvezményre vonatkozó korlátokra) a hitel után megfizetett kamat összege, amely de minimis támogatásnak minősül
 • A beruházást a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül kell üzembe helyezni és az üzembe helyezésének adóévében, és az azt követő 3 évben nem idegeníthető el!
 • Az adózó az adókedvezményt abban az adóévben veheti igénybe, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel.

 

 1. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó adókedvezménye:

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén az adózót szintén adókedvezmény illeti meg. A kedvezmény elsőként az üzembe helyezést követő adóévben vagy az adózó döntése szerint az üzembe helyezés adóévében vehető igénybe, majd az ezt követő 5 évben.

A kedvezmény egy adóéven belül a számított társasági adó legfeljebb 70 százalékáig vehető igénybe.

Ez a szabály a hatálybalépését követően megkezdett beruházásokra, felújításokra vonatkozik. Az adókedvezmény mértéke az elszámolható költségek jogszabályban meghatározott százaléka lehet, legfeljebb azonban 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Minimum beruházási értékre vonatkozó előírás nincs a jogszabályba.

Energiahatékonysági adókedvezmény esetében nagyvállalatoknál Budapest régióban 30 százalék, az összes többi régióban 45 százalék a támogatási intenzitás, amely kisvállalkozásnál 20 százalékponttal, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhető.

Elszámolható költségek %-os  mértéke - Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás során

 

Lokáció

Vállalat besorolása

Mikro / kis

Közép

Nagy

        Budapest

50%

40%

30%

 • Észak-Magyarország,
 • Észak és Dél-Alföld,
 • Dél-Közép-Nyugat Dunántúl,
 • Pest tervezési statisztikai régió

65%

55%

45%

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább