Társasági adó – TAO

A társasági adó a jövedelem és nyereségadók egy fajtája Magyarországon. A vagyonszerzést, vagy az azt eredményező gazdasági tevékenység alapján keletkezett jövedelem után a vállalkozásokat társasági adókötelezettség terheli.

A társasági adó mértéke 2017. január 1-től: 9 %

Társasági adó levezetésének menete:

 

 

Leggyakrabban felmerülő adóalapnövelő tételek (+)

 

 • Céltartalék képzése
 • Elszámolt számviteli értékcsökkenési leírás
 • Terven felüli számviteli értékcsökkenés
 • Elszámolt értékvesztés
 • Nem hasznosított K + F tevékenység
 • Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások
 • Ráfordításként elszámolt bírságok, jogkövetkezmények
 • Kapcsolt vállalkozások transzferárai
 • Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek, ráfordítások (nem magáncélú)

 

 

 

 

A társasági adóalap számos kedvezménnyel csökkenthető, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:    

Leggyakoribb adóalapcsökkentő tételek (-)

 

 • Céltartalék felhasználása
 • Elismert adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás
 • Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
 • Visszaírt értékvesztés
 • Kapott, járó osztalék, részesedés
 • K + F közvetlen költségei
 • Kapcsolt vállalkozások transzferárai
 • Adományok, támogatások
 • KKV beruházási kedvezmény
 • Fejlesztési tartalék képzése
 • foglalkoztatási kedvezmények
 • Jogdíj nyereség 50%-a
 • Műemlék értékét növelő felújítás kétszerese
 • Munkásszállás kedvezménye
 • Elhatárolt veszteség az adóalap 50%-ig
 • Bejelentett üzletrész értékesítése
 • Elektromos töltőállomás létesítése
 • Korai fázisú (startup) vállalkozásba történő befektetés

 

Adókedvezmények:

A számított adó legfeljebb 80 százalékig csökkenthető fejlesztési adókedvezmény címen, majd továbbá a  fennmaradó adóból, 70 százalékáig érvényesíthető minden más egyéb adókedvezmény.

80%-os korlát szerinti érvényesíthető adókedvezmény:

 • Fejlesztési adókedvezmény

70%-os korlát alá tartozó adókedvezmény:

 • Látvány-csapatsportok támogatása
 • Filmgyártás támogatása
 • Szövetkezeti közösségialap-képzés
 • Kkv beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény
 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye
 • Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

Adófizetés és bevallás:

Az adóévről a bevallási és adófizetési kötelezettséget az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) kell teljesíteni.

Az éves adóbevallás benyújtásával együtt az adóelőleg is megállapításra kerül. Adóelőleg havi vagy negyedéves gyakorisággal kerül megállapításra, az előző évek adójának összegétől függően.  

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább