Vásárlók könyve

Az üzletet üzemeltető vállalkozásoknak több különböző fogyasztóvédelmi előírásra is ügyelniük kell, amely közül az egyik a Vásárlók Könyve kihelyezése.

A Vásárlók könyve nyomdai úton előállított A4-es vagy A5-ös méretű, sorszámozott oldalakat tartalmazó legalább 10 sorszámozott oldalt (kiviteltől függően két vagy három példányos) lapot tartalmaz.

Fedőlapjára nagy betűkkel van rányomtatva az elnevezése, illetve a vonatkozó törvény néhány passzusa. (A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény /5.§ 4)

Jól látható, könnyen hozzáférhető helyre kell kifüggeszteni, hozzá tartozó tollat is kötelező biztosítani. A könyvborítót a helyi jegyző lepecsételt, nemzeti színű fonallal, valamint aláírásával hitelesíti.A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel az előzőekben foglaltaknak. A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú - a bejelentéssel egyidejűleg megtett - kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

FELHASZNÁLÁSI GYAKORLAT

A vásárlók könyvébe – közismertebb nevén a panaszkönyvbe - az üzlet működésével, az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszok és javaslatok jegyezhetők be. A vevőket e joguk gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A vállalkozó 30 napon belül köteles érdemben kivizsgálni és megválaszolni a vásárlók könyvébe írt panaszt.

A vásárlók könyvét minden, a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban álló kereskedelmi,vendéglátó, fogyasztási cikkeket javító és kölcsönző tevékenységet végző helyen lennie kell (üzletek, piaci elárusító helyek, étteremek, büfék, motelek, benzinkútak, stb.).

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

A vásárló megkapja bejegyzése egy példányát, az eredi bejegyzés, amely tartalmazza a vevő nevét, címét a panaszkönyvben maradt. Egészen a közelmúltig!

GDPR

Az Európai Unió adatvédelemi reformja, a GDPR miatt 2019. április 26-tól az előírások annyiban módosulnak, hogy a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói beírást követően haladéktalanul el kell távolítani azért, hogy a korábbi bejegyzéseket és a bejegyzők adatait más fogyasztók ne láthassák. A kereskedőnek ezeket az oldalakat elzártan kell megőriznie, és szükség esetén a hatóságnak kell megmutatnia.

SZABÁLYTALAN KEZELÉS

Az a kereskedő, aki a vásárlók könyvét szabálytalanul kezeli szabálysértést követ el, és pénzbírságra kötelezhető.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzési tapasztalatok alapján a vásárlók könyvével kapcsolatos leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy az az üzletben nincs látható helyen, sokszor a fogyasztók bejegyzéseit nem válaszolják meg az előírt határidőn belül, de az is előfordul, hogy a vásárlók könyve nincs jegyző által hitelesítve.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább